Per Nørgård

Kompendium over metoder og studier i en ny kompositorisk teknik og tænkemåde (Kommenterende perioden 1959-72 i almindelighede og 1970-72 i særdeleshed.).

Type: Upubliceret værk

År: 1972

Bemærkninger: Kompendium...1972 forligger som autograf-kopi (67 sider inkl. nodeeksempler, samt 3 store ekstra nodeark vedlagt). Komplet materiale baseret på kopi modtaget fra Jørgen I. Jensen samt kopi fra Yngve Tredes papirer på Det Kgl. Bibliotek.
Autograf-kopi har eksisteret siden 1972-73 på Edition WH, også kopi på Det jyske Musikkonservatorium (Klassifikation: Sbo 28/Sbm 800) - disse dog ukomplette (de ”3 store ekstra nodeark", passager fra PN´s Symfoni nr. 3, mangler).
Dateret oktober 1972 (”Kompendium”, 1. del, side 1-41), hvorimod ”Supplementet til Kompendium” (skriftets 2. del, side 42-67 i den samlede paginering) er dateret oktober 1973.
Skriftet er Nørgård første større teoretiske og analytiske beskrivelse af de musikalske elementer – uendelighedsrækker (melodik), det gyldne snits rytmer (rytmik) og overtonebaserede akkorder (harmonik) – der var centralt for komponisten i 1970erne især, under betegnelsen
”den hierarkiske musik”. Skriftets indholdsfortegnelse bringes her til orientering.

Kompendium over metoder og studier i en ny kompositorisk teknik og tænkemåde (Kommenterende perioden 1959-72 i almindelighed og 1970-72 i særdeleshed.).
Kapitel I. Om ”uendelighedsrækken” og dens formaspekter.
Kapitel II. Om ”uendelighedsrækkens” mulige forbindelse med arketypiske skabelsesforestillinger.
Kapitel III. Om de seks rytmiske lag og deres konstellationer (fra ”periodicitet til a-periodicitet”).
Kapitel IV. ”Sfærernes Harmoni” er begrænset til 7 oktaver -
Kapitel V. – men antallet af ”uendelighedsrækker” i indbyrdes harmoni er ubegrænset!

Supplement til ”Kompendium over metoder…” (oktober 1973).
Kapitel VI: ”Skala” – diatonik som kombination af naturtoner og tankevilje.
Kapitel VII. ”Betydning” – de 7 toners symboltilordning.
Kapitel VIII. Modus – skaladannelser ud fra de harmoniske-subharmoniske par.
Kapitel IX. Modulation – kvintcirklen som afledning af uendelighedsrækken.
Kapitel X. ”De 12 i de 16” – uendelighedsrækkens sammenhæng med det zodiakale elementforløb.
Kapitel XI. Den brudte akkords teknik – vejlederen i den zodiakale sats-komplikation.
Kapitel XII.”Analyse” – den zodiakale tænkning som redskab for forståelsen af klassiskromantisk harmonik.

Indeholder nodeeksempler

Antal sider: 67 (samt yderligere: to samlinger af relaterede nodeeksempler)

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf Kompendium.1972.pdf (35 sider)