Per Nørgård

Hierarkisk Genesis: trin henimod en naturlig musikteori? (Musikoplevelsen som intereferens mellem forventning og realisering.)

Type: Upubliceret værk

År: 1977

Bemærkninger: Trin henimod en ny analysemetode, i forlængelse af artiklerne Hierarkisk Seminar (1972) og af Musik som tilblivelse. Analytiske studier på organisk-hierarkisk basis (efterår 1976).
Maskinskrevet 1977 og kopieret til intern undervisningsbrug, bl.a. på privatseminar og på Det Jyske Musikkonservatorium (i fortsættelse af Hierarkisk Seminar,1972, og af Musik som tilblivelse, 1976.
Kopi på biblioteket på Det Jyske Musikkonservatorium har følgende Klassifikation: Sbo 3/Sbm 455).
Et kort, bearbejdet uddrag er trykt i Per Nørgård: Artikler 1962-82. Redigeret af Ivan Hansen (Ivan Hansen Forlag, 1982) under titlen Introduktion til Hierarkisk Genesis (1982) - også i dette arkiv.
Den oversatte engelske version (Hierarchic Genesis. Steps Towards a Natural Musical Theory. Musical Experience as Interference Between Expectation and Realization - oversat af Krista Wibskov) trykt i Dansk Årbog for Musikforskning IX, 1978 (Kbh. 1979) er en version komponisten senere har fundet utilfredsstillende - skønt godkendt i 1979. Der henvises således til den originale, danske version.
Nørgård betragter flg. artikler som ”Hierarkisk Genesis”-tekster: Hierarkisk Seminar, 1972, Musik som tilblivelse, 1976, Hierarkisk Genesis: trin henimod en naturlig musikteori?, 1977, Fire Danske Sange, 1978 og Hierarkisk Opmærksomhed, 1979 - med Hierarkisk Genesis, 1977 som en kulmination på teoridannelsen, der på en måde har udspring i artiklen Messiaen: "MODE” & myten – bidrag til en ny analyse (af ” Mode de valeurs”), 1963.
Indeholder nodeeksempler
Bibliotek/katalogsignatur: Acc. 2012/25
Sprog: Dansk

Antal sider: 102 (autografkopi, 1. version) + 70 (maskinskrevet, samt div. nodebilag)

Fuldtekst (PDF): Download som pdf HierarkiskGenesis.1977.pdf (43 sider)