Per Nørgård

Musik er billeder

Type: Magasin

År: 1975

Bemærkninger: Oprindelig trykt i det danske tidsskrift Viktor B. Andersens Maskinfabrik, 1975-76.
Et essay om det naturlige hos de fleste mennesker – bortset fra en del musikologer – i at verbalisere musikoplevelsen via konkrete billeder. Essayet skildrer på enkel vis baggrunden for Nørgårds senere analyse-forsøg ”Hierarkisk Genesis”, 1977.
Indeholder nodeeksempler

Trykt i: Viktor B. Andersens Maskinfabrik 1975-76. nr. 2, s. 3

Genoptrykt i: Nutida Musik nr.19 1975-76. s. 55-57. Per Nørgård: Tilbageblik - undervejs. Artikler 1956-2009. Red. af Ivan Hansen. Edition Wilhelm Hansen, 2009, s. 123-127.

Oprindeligt udgivet i: Viktor B. Andersens Maskinfabrik 1975-76. nr. 2

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf MusikErBilleder.1975..pdf (3 sider)