J.F. Frøhlich: Symfoni i Es-dur op. 33

Komponisten Johannes Frederik Frøhlich (1806-1860) indtager en lidt tilbagetrukken rolle i dansk musikhistorie, til trods for at han som ung tegnede til at ville få en glimrende karriere. Han var søn af en militærmusiker og optrådte allerede som 8-årigt vidunderbarn på fløjte, violin og klaver.

Han modtog kompositionsundervisning af såvel Weyse som af Fr. D. Kuhlau. Det blev imidlertid som udøvende musiker på violin, Frøhlich først gjorde sig bemærket. I 1821 blev han elev i Det Kongelige Kapel, og han rykkede snart frem i geledderne, så han fra 1827 til 1836 virkede som korsyngemester og fra 1836 til 1844 side om side med Peter Ferdinand Funck og Ivar Bredal som kapelmester.

I årene 1829 til 1831 foretog han en studierejse, der bragte ham til Hamburg, Hannover, Kassel og Frankfurt am Main, Paris, Firenze, Rom og Napoli. Det var under denne rejse han komponerede symfonien i Es-dur. Ikke uventet afspejler symfonien noget af det musikalske tonesprog, han stiftede bekendtskab med i udlandet: Komponister som Heinrich Spohr, Luigi Cherubini og Jaques Halévy må have overbevist ham om effekten af en storladen instrumentation, mens violinisterne Pierre Rode og Rodolphe Kreutzer åbnede hans ører for den virtuose violinmusik.

Frøhlichs symfoni i Es-dur op. 33, der bærer titlen “Symphonie à grand Orchestre”, blev førsteopført ved en aftenunderholdning på Det Kongelige Teater 8. april 1833 under ledelse af violinist og repetitør ved Det Kongelige Teater Frederik Wexschall.

Læs mere om symfonien i forordet til partituret.


Symfoni i Es-dur op. 33Frøhlich: Symfoni i Es-dur

Redigeret af Lisbeth Ahlgren Jensen
Udgivet af DCM 2011
Publ. nr. DCM 010

Partitur

bog

Paperback, 156 sider.
32,5 x 25 cm.
Pris: 350 kr. inkl. moms.
Køb

pdf PDF-fil (1,3 MB; kræver Adobe Reader).
156 sider. Pris: gratis.
Download

Orkesterstemmer

pdf  Under udarbejdelse