Carl Nielsen: Inheritance and Legacy

Internationalt Carl Nielsen symposium på Det Kongelige Bibliotek d. 3. 4. og 5. november 2011

Som titlen antyder, vil symposiet beskæftige sig både med de impulser, der udgår fra Carl Nielsen til hans omverden, og de impulser, som Carl Nielsen selv modtager udefra. Programmet vil bestå dels af oplæg fra indbudte udenlandske og danske Nielsen-forskere, dels oplæg fra ældre studerende ved Københavns Universitet som en del af deres eksamens-meritering.

I programmet vil indgå en gratis koncert i Dronningesalen lørdag d. 5. november om eftermiddagen under medvirken af studerende fra musikkonservatoriet i København. Symposiet og koncerten er åbent for interesserede tilhørere.

Symposiet arrangeres i et samarbejde mellem Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt Det Kongelige Bibliotek.

Engelsk beskrivelse af symposiets indhold og deltagerkreds samt program. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Niels Krabbe, Dansk Center for Musikudgivelse ved Det Kongelige Bibliotek.