Carl Nielsen: Udvalgte sange

 Dette udvalg af Carl Nielsens sange udgør kun en lille del af hans omfattende produktion på ikke færre end knap 300 forskellige sange. Udvalget afspejler såvel kendt som ukendt stof.

Hver af sangene er forsynet med nogle få forklarende bemærkninger; fyldigere oplysninger om sangenes placering i komponistens produktion og de kildemæssige forhold kan hentes i Carl Nielsen-værkfortegnelsen. CNW-numrene henviser til sangenes numre i værkfortegnelsen.

Noderne nedenfor er – hvor der ikke er tale om digitaliserede manuskripter – uddrag af Carl Nielsen Udgaven.

Solnedgang
CNW 116 / CNW 287

pdf Se noden (CNW 116)
pdf Se noden (CNW 287)

Solnedgang (“Svømmende Skyer, dejlige Cyclader”) komponerede Nielsen to gange; den første (CNU nr. 116) blev uropført i 1890 og udgivet i 1892 i Musik til Fem Digte af J.P. Jacobsen, opus 4; den anden (CNW 287) komponerede Nielsen i 1893.

I Drømmenes Land
CNW 285

pdf Se noden

I Drømmenes Land (“Det er herligt at leve i Drømmenes Land”) skulle oprindeligt have været med i Musik til Fem Digte af J.P. Jacobsen, opus 4, men Nielsen mente, der var for meget “Wagner” over den, og trak den derfor tilbage i sidste øjeblik.

"Est du modfalden, kære Ven"
CNW 300

pdf Se noden

Denne salme af Grundtvig synges ofte i kirken til Nielsens melodi til “Min Jesus, lad mit Hjerte få”; her vises den melodi, som Nielsen selv havde tiltænkt denne salme.

"Vi Sletternes Sønner"
CNW 147

pdf Se noden (CNU 32)
pdf Se noden (CNU 204)

Sangen findes i en version med fire strofer (nummer 32 i CNU) og en senere med fem (nummer 204 i CNU). En sammenligning af de to versioner viser en pudsighed: de fire strofer i den tidlige version er fremkommet ved at udelade teksten til første halvdel af strofe 3 og sidste halvdel af strofe 4. Teksten i strofe 3 i den korte version er således en halvstrofe forskudt i forhold til den lange version. Samme tekstdel forekommer således med to forskellige melodier i de to versioner af Carl Nielsens sang.

"Den store Mester kommer"
CNW 243

pdf Se noden (Nielsen)
pdf Se noden (Langgaard)

"Den store Mester kommer" har Rued Langgaard, der i sine senere år benyttede enhver lejlighed til at tilkendegive sin foragt for Carl Nielsen, taget under sine vinger og "forbedret". 

Over noderne har Langgaard skrevet: "Carl Nielsens: Den store Mester (Salme af Ingemann)", og efter noderne: "Harmoniseret d. v. s. Vredet paa Plads af R. Langgaard. Og saaledes er det med al Carl Nielsen, selv kunne han ikke gøre det ordentlig og saa faar han ovenikøbet Ros, Navn af Danmarks største Komponist." Derefter, streget ud: "Skam Dem!"

"Danmark, i tusind Aar"
CNW 226

pdf Se noden

Hymne til Danmark ("Danmark, i tusind Aar") findes i Kantate til Grosserer-Societetets Hundredaarsfest. Sangen vandt senere stor udbredelse under 2. verdenskrig og bruges nu som slagsang lige før Brøndbys fodboldspillere løber på banen – dog med en anden, og til lejligheden mere passende tekst. 

Hymne til Livet
CNW 376

pdf Se noden

Hymne til Livet ("Himmelkraftens Herre"), en sang for firestemmigt drengekor, blev komponeret i anledning af tidens bestræbelser på at indføre ligbrænding, og var tænkt opført ved indvielse af et krematorium i Göteborg. Den er formentlig aldrig blevet opført i sin originale skikkelse.

"Du danske Mand! af al din Magt"
CNW 288

pdf Se noden

Fædreland ("Du danske Mand!") er vel nok en af de mest udbredte af Nielsens sange; den blev komponeret som indledningssang til en Tivoli-revy Sommerrejsen i 1906. Nielsen og Drachmann enedes på en restaurant om masketeksten

"En Mand gik ud ad Vesterbro 
han havde en rød Kalot"

Efter revyen gik sangen sin sejrsgang i hele Danmark og blev udgivet i talrige versioner. I seneste udgave af Højskolesangbogen er den dog gledet ud, formentlig på grund af teksten.

"Min Sjæl er mørk"
CNW 279

pdf Se noden

"Min Sjæl er mørk" stammer fra konservatorieårene, da Nielsen var betaget af en række engelske digte, der var udkommet i dansk oversættelse af Christian Preetzmann, og netop dette digt glemte han aldrig; mere end 40 år senere kunne han stadig citere første vers udenad.

"Alle de voksende Skygger"
CNW 282

pdf Se noden

"Alle de voksende Skygger" er et ungdomsværk, præget af Nielsens samvær med sin ungdomskæreste Emilie Demant; han forærede hende sangen.

De unges Sang
CNW 291

pdf Se noden

De unges Sang ("Vi fik ej under Tidernes Tryk") blev komponeret til N.H. Rasmussens Gymnastiske Institut på Vodroffsvej, som anvendte sangen ved deres offentlige opvisninger. Nielsen var ven og nabo med N.H. Rasmussen.

"Sof sött, du lilla Sonja"
CNW 309

pdf Se noden

"Sof sött, du lilla Sonja" er komponeret "Til min lille Veninde Sonja Helleberg" i 1922; manuskriptet hænger den i dag på væggen i den nu noget ældre Sonjas lejlighed i Göteborg. I 1954 fik musikforlaget Wilhelm Hansen Frank Jæger til at skrive en ny tekst ("Den sorte fugl er kommet"), som udkom i Godnat til de små med Inge Aasted.

"Danmark, nu blunder den lyse Nat" 
CNW 336

pdf Se noden

"Danmark, nu blunder den lyse Nat" blev offentliggjort i Politiken i 1930 på baggrund af, at en læser havde efterlyst en fyldestgørende melodi til Thøger Larsens digt. På trods af at Nielsen lavede flere udkast, lykkedes det ham ikke at slå Oluf Rings melodi af banen.

Bokserne
CNW 366
pdf Se noden

"Traaden brister, Rokken staaer"
CNW 367
pdf Se noden

"Du skal le ad Ødelæggelse"
CNW 370
pdf Se noden

 I 1930 udgav Finn Høffding et hæfte med 60 Kanoner for 2 til 3 Stemmer. Til Brug for Skoler og Seminarier, heraf seks af Nielsen, hvoraf her vises tre meget forskellige både hvad angår tekst og musik.