Med venlig hilsen ...

Et forskningsseminar om breve

fredag 18. november 2016 kl. 10:00 "Blixen", Den Sorte Diamant

 

Program

09:30

Kaffe

 

10:00

Velkomst ved Benedikte Rostbøll, domicileret forsker, ph.d. og

Lene Eklund-Jürgensen, forskningsbibliotekar, cand.mag.

 

Brevet som genre: retorik, historik og form

 

10:15

Det Bevidste brev – fra eneste mulighed til bevidste tilvalg. Om opfattelse

og brug af private og offentlige brev. Hvad er et godt brev?

Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik og kommunikationsrådgiver

 

10:40

Brevet som genre: teori och analytisk praktik – exemplet Mme de Sévigné.

Eva Hättner Aurelius, professor i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet, ph.d.

 

11:05

Længsel efter nærhed – fra kærlighedsbrevet til Skype. Indkredsning af det moderne kærlighedsbrevs karakteristika.

Camilla Paldam, lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet, ph.d.

 

11:30

Debat mellem de tre oplægsholdere og spørgsmål

 

11:45

Pause med kaffe

 

Brevet og kunsten: brevet som kunstværk og kunstnerkorrespondancer

 

12:00

Korrespondance-kunst og problemerne med at registrere, arkivere og udstille den.

Mogens Otto Nielsens mail art-arkiv på KUNSTEN Museum for moderne kunst.

Theis Vallø Madsen, postdoc på Faaborg Museum og Syddansk Universitet, ph.d.

 

12:25

Oluf Høsts breve. Mellem nøgtern information og blomstrende bravurnummer.

Jens Henrik Sandberg, museumsdirektør ved Oluf Høst Museet.

 

12:50

Debat mellem de to oplægsholdere og spørgsmål

 

13:05

Frokost

 

Brevet som privat rum: korrespondancer og menneskelige relationer

 

14:00

Man læser da andre folks breve – etiske overvejelser omkring brug af private breve.

Dorthe Chakravarty, historiker og journalist, cand.mag.

 

14:25

Breve fra fronten. Danske soldaters breve fra de to verdenskrige, 1940-1945.

Claus Bundgård Christensen, lektor ved Roskilde Universitet, ph.d.

 

14:50

Om privatbrevet som skriftemål, om brevvekslingens rum – og lidt om gensidig forførelse.

Lotte Thrane, domicileret forsker ved Det Kongelige Bibliotek, dr.phil.

 

15:05

Debat mellem de tre oplægsholdere og spørgsmål

 

15:20

Afslutning

 

Praktiske oplysninger

Tilmelding via mail:

Tilmelding til Brevseminar