Digital Pligtaflevering og Bevaring

Afdelingsleder: Birgit N. Henriksen

Afdelingen Digital Bevaring og e-pligt har som hovedopgave at sørge for, at den digitale kulturarv bliver bevaret for eftertiden.

På Det Kongelige Bibliotek har afdelingen ansvaret for udarbejdelse af bevaringspolitik for digitalt materiale samt strategien for, hvorledes politikken implementeres. Både bevaringspolitikken og strategien revideres løbende. Se de seneste versioner her:

Også omkostninger ved digital bevaring er i søgelyset gennem deltagelse i EU-forskningsprojektet ’Collaboration to Clarify the Cost of Curation (4C)’, der ser på omkostningerne og nytteværdien af at forvalte og bevare digitale samlinger. Projektet skal ses i forlængelse af indsatsen i et nationalt projekt om en omkostningsmodel. Læs mere om de 2 projekter her:

Brug og viden om internationale standarder for pakning og beskrivelse af data til langtidsbevaring er et centralt punkt. Læs mere om de mest centrale standarder her:

For mere information om Det Kongelige Biblioteks linked data service vedrørende ordlister, autoriteter, standarder med profiler og skemaer for metadata, som skal bevares og publiceres af Det Kongelige Bibliotek, se

For mere generel information se Digitalbevaring.dk's arktikel om metadata

Konceptet bag Persistente Identifikatorer (PID) er at give digitale objekter et unikt og permanent ID, hvorved det bliver muligt at referere entydigt til objektet over lang tid. Et digitalt objekt kan være et dokument, et afsnit i et dokument, et billede, en lydfil, en film, et website eller et datasæt. PID for digitale objekter svarer til, hvad fx ISBN er for fysiske bøger. For mere information se

Kulturarven er nationens fælles gods, og i takt med udviklingen af internettet øges behovet for at gemme den digitale kulturarv. Afdelingen indgår i netarkivet.dk og bidrager med udvikling af det software, der anvendes til at indsamle, arkivere og bevare den danske del af internettet. Den såkaldte "digitale pligtaflevering" er baseret på, at de to biblioteker, Statsbiblioteket i Århus og Det Kongelige Bibliotek indsamler (eller: "høster") det danske internet regelmæssigt, For mere information se

Udviklingen af nye pligtafleveringsformer foregår i et tæt samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket. Gennem deltagelse i International Internet Preservation Consortium (IIPC) søger Det Kongelige Bibliotek at påvirke udviklingen på området samt sikre at egne løsninger ligger inden for accepterede standarder. For mere information se

Bitbevaring og distribueret bevaring er et af afdelingens fokusområder. Udviklingen af open source software til sikker og omkostningseffektiv bitbevaring sker i samarbejde med Statsbiblioteket og Statens Arkiver. Derudover indgår afdelingen i et amerikansk forskningsprojekt om distribueret digital bevaring. For yderligere information læs:

Afdelingen for digital bevaring er på flere måder involveret i udvikling af Open Source Software til bevaring. Der er Open Source projekter, hvor afdelingen er medansvarlig for at drive projektet. Dette gælder således:

Der er Open Source projekter, hvor afdelingen blot bidrager til projektet. Dette gælder således f.eks.:

Afdelingen er desuden aktiv deltager i Open Preservation Foundation. For mere information se

Man kan læse meget mere om digital bevaring på følgende site, som drives i et fællesskab mellem Statsbiblioteket, Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek: