Sprængfarlige minder

Nitratnegativer i Det Kongelige Bibliotek

Forfatter: Henriette Berg

Skadede nitratnegativer. Foto: Annemette Kuhlmann

 

Vi holder meget af vores minder. Også de besværlige. På Det Kongelige Bibliotek er vi specialister i at bevare vores fælles kulturminder. Så når en stor del af de fotografiske minder, viser sig at være af sprængfarlig karakter, som de store samlinger af cellulosenitratnegativer virkelig er, må vi finde den alvorlige "minesøger" frem og skride til handling før det er for sent.

Det Kongelige Bibliotek har en meget stor fotosamling af meget forskelligartet karakter. Der er tale om et kæmpe udvalg med alt fra hele den fotografiske teknologihistorie. Dette projekt fokuserer på negativer fra perioden 1889 til slutningen af 1950'erne, hvor det bærende filmmateriale for den fotografiske emulsion oftest består af cellulosenitrat. Og cellulosenitrat er "sprængfyldt med energi"! Det er meget reaktivt og meget brandfarligt.Det brænder faktisk med eksplosiv styrke og er selvantændeligt ved en temperatur på bare 38 °C hvis materialet er påbegyndt en nedbrydning. Og det er det oftest! Alt i alt er der blevet identificeret ca. 880.000 nitrat negativer i Det Kgl. Biblioteks samlinger. Det svarer til 1,7 ton. Et væsentligt fotoarkiv fra denne periode er blandt andet den betydningsfulde danske fotograf Kgl. Hoffotograf Peter Elfelts komplette arkiv og arkivet fra Sylvest Jensens Luftfotofirma (1936-89).

 

Hvordan bevarer man nitratnegativer

I forhold til bevaringstiltag gælder det først og fremmest virkelig om at styre luftkvaliteten, temperaturen og den relative luftfugtighed.

Men ud over klimastyring, er det også meget vigtigt at tænke i omemballering af nitratnegativerne fra de gamle syreholdige kuverter til syrefri, åndbare materialer.

Samlingen af nitratnegativer er som sagt meget omfangsrig og "gemmer" sig blandt Kort og Billedsamlingens ialt ca. 12 hylde km fotografisk materiale. Første store udfordring var at identificere og udtage nitratnegativerne fra samlingen for derefter at håndtere dem under særlige hensyn.

For at sikre et generelt løft, en såkaldt optimeret magasinering, for hele samlingen så hurtigt som muligt, måtte der prioriteres, for hvordan kan man ellers komme igennem så stor en samling!

På grundlag af bevaringsværdivurderinger af de enkelte samlinger og udpegning af samlinger af Enestående National Betydning (=ENB), har Bevaringsafdelingen kunne tage fat på opgaven.

Professionelt udstyr er en absolut nødvendighed, når risikoen for afgasningsmængderne er store: Åndedrætsværn og stinkskab med udsugning, der kan sikre beskyttelse mod de nitrøse gasser.

Hvert enkelt negativ tages ud af den gamle kuvert, (pergamyn eller papir), neg. nr. fra kuverten påføres negativets kant m. stabil tusch og på fireflapkuvert m. blyant.

 

Negativets tilstand vurderes

Synlige tegn på nedbrydning af nitratnegativet kan opdeles i flere stadier og tilstanden beskrives i følgende kategori inddelinger:

  • 0=  Ingen synlige tegn på nedbrydning
  • 1=  Billedet er begyndt at blive let misfarvet i brunlige pletter eller plamager og billedsølvet er ved at blive udbleget.
  • 2= Større grad af misfarvning. Emulsionen er begyndt at blive klæbende. Deformering af basen. Digitalisering af negativet anbefales.
  • 3= Stor grad af misfarvning. Dele af negativet er blevet blødt el. sprødt. Lugt af nitrøse gasser. Digitalisering eneste mulighed for motivbevaring.
  • 4= Hele negativet er opløst og sammenklistret eller helt sprødt og knækkende. Motivet er gået tabt. Kasseres.

I emulsionen kan der desuden, som et resultat af en oxiderende nedbrydning af billedsølvet opstå fænomenet sølvspejl. Her er det som oftest muligt motivmæssigt at hente mange oplysninger alligevel.

 

Nedbrydning

Vi kigger lidt nærmere på nogle af hovedpersonerne i dramaet: Nitratnegativerne var oprindeligt i Sylvest Jensens fotoarkiv opbevaret i syreholdige pergamyn poser og trækasser, der begge dele har en uheldig indvirkning på negativernes tilstand.

Mange af negativerne er heldigvis næsten ubeskadigede, men på størstedelen kan anes en begyndende misfarvning, der ville udvikle sig til alvorlige nedbrydningsskader, hvis ikke der var taget fat på sikring af samlingen.

Ét problem er at det enkelte nitratnegativ begynder at blive nedbrudt, et accelererende problem er at nedbrydningen faktisk "smitter": Misfarvningen i centrum af motivet tager til nummer efter nummer og midt i rækken befinder det mest nedbrudte negativ sig.

Effekten af den nitrøse afgasnings "smitte" viser sig at stamme fra det midterste negativ fra midten af rækken og breder sig ud til begge sider i rækkefølgen.

Et andet eksempel fra samlingen viser en nedbrydning påbegyndt i den ene side. Det vil være en rigtig god idé med en digitalisering inden alt for længe, for der er stadig meget information at hente i motivet. Bemærk skyggen (der står hvidt på negativet) af Sylvest Jensens flyvemaskine, der er ved at flyve hen over landejendommen.

Her et eksempel på mangefarvet sølvspejl. Det er virkelig flot at se på, men et alvorligt tegn på oxidering af billedsølvet i negativets gelatine emulsion.

Motivet er stadig næsten intakt og kan digitaliseres eller kopieres til positiv analog fotografi.

 

Bevaringsstrategi

Den spændende og problematiske kulturarv, de enestående historiebærende cellulosenitratfilm og negativer er ikke udelukkende en tikkende bombe for Det Kongelige Bibliotek.

En gennemgribende bevaringsstrategi blev lagt i samarbejde med Statens Filmarkiv, Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet og et nyt Nitrat Frostmagasin stod klar i 2007. Genialt bygget ind i en allerede eksisterende eksplosionssikret underjordisk koldkrigsbunker.

Klimaet er overvåget og styret, med luftrensning gennem filtrering, en konstant temperatur på -5 °C og en relativ luftfugtighed på 30 %.

De bedste betingelser for bevaring af nitratmaterialet er opfyldt!

Den sidste store del af negativmaterialet kom på plads i frostmagasinet i oktober 2011 og digitaliseringen af store dele af samlingen er i fuld gang.

Inden længe kan man på nettet via Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling , "overflyve" Danmark, som det var en gang, mens de gamle originalfotografier trygt og koldt sover "vintersøvn"....