Kunstforeningen på Det Kgl. Bibliotek - København

Kunstforeningen på Det Kgl. Bibliotek blev stiftet i 1979. Foreningens formål er blandt andet at formidle og udbrede forståelse for og glæde over kunst, samt at arrangere mindre udstillinger på biblioteket. Se vedtægter og indmeldelsesblanket

Som medlem kan optages enhver, der er eller har været ansat på Det Kongelige Bibliotek, i Styrelsen for Bibliotek og Medier samt i de institutioner, der har kontorer i "Fisken".
Kontakt: kunstforeningen@kb.dk