Ordbøger

Se også Elektra tidsskrifter og databaser.
Se også Faglige websider inden for de enkelte sprog samt sprogvidenskab.

Flersprogede ordbøger

Dansk ordbogssamling
Web-sted for net-ordbøger fra/til dansk på en række sprog. Nyttig til oversættelsesbrug og hurtig og nem web-research. Udført som opgave i studier i web-journalistik.

Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog
Udarbejdet af Center for Leksikografi ved Handelshøjskolen i Århus.

Eurodicautom
Fin EU ordbog til brug for oversættere.

Foreignword.com
Giver adgang til 265 online-ordbøger, bl.a. Eurodicautom og andre EU-ordbøger.
Giver desuden mulighed for at oversætte mindre tekster ved hjælp af nogle maskinoversættelsesprogrammer.
Her findes også professionelle tolke med navn og adresse, og i et særligt forum kan man diskutere oversættelsesproblemer.

Logos

Stor brugervenlig database over verdens sprog. Med den kan man oversætte til alverdens sprog fra dansk.
I det særlige ordbibliotek kan man høre, hvordan ordet udtales, og der er henvisning til tekster, hvor ordet er brugt.
Oprindelig startet privat i Italien.
Nu baseret på et omfattende internationalt samarbejde.

Peter's Translation Links
Omfattende samling af ordbøger og leksika med hovedvægt på dansk, engelsk og tysk.

Svensk-danske online-ordbøger
Svensk-danske fagordbøger. Over 20 ordbøger inden for teknik, medicin, landbrug, planter, fugle, svampe og sms-sprog.
Linksamling med 160 kvalitatsbedømte svensk-danske online-ordbøger.
Redigeret af Öresunds Översättningsbyrå.

Wiktionary
En verdensomspændende ordbog, som er en søster til leksikonet Wikipedia

YourDictionary.com
Omfattende men noget uoverskuelig web-portal med information om alle verdens sprog.
Her er et væld af muligheder. Når man søger oversættelser, får man også links til leksika med forklaring på ord og begreber.
Man kan også få oversættelser af sammenhængende tekst.
Oprindelig skabt på Bucknell University i USA, nu et stort kommercielt website.

Engelske ordbøger

Acronym Dictionary
Nyttigt leksikon for forkortelser.

AskOxford
Opslag i Oxford ordbøger, den store Oxford English Dictionary kræver dog
abonnement.

Cambridge Dictionaries Online

Det er her muligt at foretage opslag i Cambridge Dictionary of American English,
Cambridge International Dictionary of English, Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs og Cambridge International Dictionary of Idioms samt Cambridge Learner's Dictionary

CSGNetwork.com
It-ordbog som giver udførlige forklaringer på it-begreber.

Merriam Webster Online
Opslag i Webster Dictionary og Webster Thesaurus. Med angivelse af ordenes etymologi og udtale, suppleret med lydgengivelse via "Audio Player". Den uforkortede udgave kræver abonnement. Ordbog for amerikansk engelsk.

ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science
Omfattende ordbog for fagudtryk på engelsk og amerikansk. Har især mange udtryk fra IT-verdenen.

Urban Dictionary
Slangordbog, hvor alle kan give deres besyv med.
Afspejler især "webspeak", sproget der opstår foran skærmen.

Danske ordbøger

Den Danske Regnskabsordbog
Ordbogen er udarbejdet af Center for Leksikografi ved Handelshøjskolen i Århus. Se også www.regnskabsordbogen.dk
Med den Dansk-Engelske Regnskabsordbog.

Idiomordbogen
Den danske idiomordbog  med talemåder er udgivet af Center for Leksikografi på Aarhus Handelshøjskole, 2003.

Informationsordbogen
Nyttig ordbog som indeholder definitioner på mere end 2.500 fagudtryk.
Det er inden for områderne biblioteker, informationsøgning, bøger, medier og formidling af information

It-dansk.dk
It-ordbog på dansk It-terminologi-Udvalget har endevendt over 400 it-termer og hjælper brugerne med at anvende og forstå it-termer på dansk og engelsk.

Ordbog over det danske Sprog
Her kan man søge i den store danske ordbog (ODS) på nettet.

Otto Kalkar: Ordbog til det ældste danske sprog (1300-1700)
Elektronisk udgave af Kalkars ordbog. Udarbejdet i Norge til hjælp for forskere,
som arbejder med kilder fra perioden. Supplementsbindet er ikke tilgængeligt
online. Vanskeligt at anvende, da man skal kende ordets stammeform.

Retskrivningsordbogen på Nettet
Dansk Sprognævns netversion af ordbogen. En forenklet udgave uden
retskrivningsregler men med mulighed for opslag.

Sproget.dk
Netportalen for dansk sprog. Samling af ordbøger.
Giver svar på sprogspørgsmål. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det Danske
Sprog- og Litteraturselskab.

Svenske og norske ordbøger

Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Dokumentasjonsprojektet, Oslo Universitet.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB)

Den store ordbog er nu kommet til bogstavet u-. Den er opdateret med links.

Söderwalls ordbok
K.F. Söderwall: Ordbok öfver Svenska Medeltidsspråket, 1884-1918.