Danske fagbibliografier - online tilgængelige

Informationer om basernes indhold findes på de respektive bibliotekers sider,
på de faglige websider på Det Kongelige Bibliotek, samt på oversigten vedr.
Dansk Nationalbibliografi.

Artikler i Det Kongelige Teaters programmer (Via Det Kongelige Bibliotek).

Bibliografi over dansk kunst 1981ff. (Via Danmarks Kunstbibliotek).

Dania Polyglotta 1990-1999. (Via Det Kongelige Bibliotek).

Dansk historisk bibliografi 1990ff. (Via Det Kongelige Bibliotek).

Dansk Kortfortegnelse
(Via Det Kongelige Bibliotek).

Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967ff.
(Via Det Kongelige Bibliotek).

Dansk udenrigspolitisk bibliografi 1992ff.
(Via Statsbiblioteket).

Dansk økonomisk bibliografi 1988ff.
(Via Statsbiblioteket).

Danske kommisionsbetænkninger 1850 ff.
(Via Statsbiblioteket).

Danske politiske partier 1970-92.
(Via Statsbiblioteket).

Dupidok 1996ff.
(Via Dansk Udenrigspolitisk Institut).

Index Translationum 1979 ff (Via UNESCO)

Index Translationum 1992 ff. (Den danske del via Det Kongelige Bibliotek).

International Forfatterbibliografi. (Red. Per Kjær Fredborg. Århus Komm. Bibl.)

Kalkmalerier i danske kirker. (Axel Bolvig & Annedorte Vad, Inst. for Historie, KU.)

Klassikerkatalogen (Udenl. klassikere på dansk før 1995 - via Det Kongelige Bibliotek).

Københavns Bibliografi (Litteratur om København, registreret fra 1980 og frem af Rådhusbiblioteket. Fortsættelse af den trykte bibliografi.)

MISSNORD - Missio Nordica 1989ff. (Via Statsbiblioteket).

MUSICAT- nodemanuskripter fra før 1850.. (Via Det Kongelige Bibliotek).

NCOM-Nordisk massekommunikationslitteratur 1975ff. (Via Statsbiblioteket).

Sigurd Bergs danske musikbibliografi til 1950 (Via Det Kongelige Bibliotek).