Materialetyper

KulturPerler

 

Hvilke materialer er blevet digitaliseret?

Herunder finder man de materialer, som efter digitalisering er blevet online-tilgængelige.
Hver digitaliseret samling eller ressource er placeret under én eller flere materialetyper, hvis det er relevant.

Materialesiderne indeholder således oversigter over digitaliserede samlinger inden for den pågældende materialekategori. Herfra kan man klikke sig videre til de enkelte samlingsbeskrivelser, hvorfra der er link-adgang til e-ressourcerne på udgivernes hjemmesider.

Oversigterne på materialesiderne kan være lange, og de tjener først og fremmest til orientering. Til emnesøgning benyttes oversigten over fagområder eller stikordsregistret.

Arkivalier
Arkivernes skrevne dokumenter, f.eks. kirkebøger, folketællinger, folkemindeoptegnelser

Aviser

Billeder
Fotografier, tegninger, stik, malerier, papirklip, plakater m.m.

Bøger
Trykte bøger, herunder også trykte manuskripter, brevsamlinger o.l.

Film
Spillefilm, reklamefilm, tv-udsendelser, filmklip, videoer

Genstande
Gengivelser af kunst- og kulturgenstande

Håndskrifter
Håndskrevne og maskinskrevne manuskripter, udkast, dagbøger, breve m.m. Inkluderer både fotografiske gengivelser og transskriberede tekster

Kort
Både trykte og ikke-trykte kort og atlas

Lyd
Alle former for lydmedier: cd'er, båndoptagelser, grammofonplader, fonografvalser, radioudsendelser

Noder
Både trykte og håndskrevne noder

Småtryk
Pjecer, trykte kataloger, programmer, reklametryk m.m.

Tidsskrifter
Inkluderer også årbøger og vejvisere