Historiske kort på nettet

Gå til samlingen >>

Matrikelkort, sognekort, økonomiske og topografiske kort fra perioden 1750-2000.

Her er der adgang til et stort antal kort fra Geodatastyrelsens arkiv.

Søgning: Kortene er inddelt i grupper under et antal faneblade.
Se Introduktion og uddybende informationer.

Institution: Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen)
Materialetyper: Kort 
Fagområder: Kartografi 
Samlingens omfang: Ca. 65.000 kort p.t. (sept. 2016)
Visningsformat: JPEG
Bevaringsformat: TIFF 
Digitaliseringstidspunkt: 2006 ff.
Rettigheder: Fri benyttelse. Mulighed for download af kort. Mulighed for at generere PDF- eller JPEG-filer med egne notater
Adgangsforhold: Fri 
Kontakt: Peter Korsgaard (ptk@gst.dk)