Institutioner / udgivere

 

Hvem har digitaliseret?

På denne side finder man de institutioner og andre udgivere, som på nuværende tidspunkt indgår i KulturPerler.

Under hver institution bringes en oversigt over de digitaliserede samlinger og ressourcer, som institutionen har udgivet. Listerne suppleres løbende med nye ressourcer, efterhånden som de indberettes.

 

Arkiver

Oversigt over arkiver

 

Biblioteker

Danmarks Kunstbibliotek
Dansk Folkemindesamling
Det Administrative Bibliotek
Det Kongelige Bibliotek
Forsvarets Bibliotek
Københavns Biblioteker
Københavns Universitetsbibliotek - Frederiksberg
Statsbiblioteket
Søfartens Bibliotek

 

Museer

Museumssamarbejde

Davids Samling
Den Gamle By i Århus
Horsens Kunstmuseum
Københavns Museum
Museum Sønderjylland
Museet for Samtidskunst
Museet for Søfart
Nationalmuseet
Ny Carlsberg Glyptotek
Odense Bys Museer
Statens Forsvarshistoriske Museum
Statens Museum for Kunst
Statens Naturhistoriske Museum
Thorvaldsens Museum

 

Andre offentlige institutioner

Arktisk Institut
Civilstyrelsen
Danmarks Radio
Danmarks Statistik
Dansk Center for Byhistorie
Det Danske Filminstitut
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Geodatastyrelsen (Kort & Matrikelstyrelsen)
Kvinfo
Slots- og Kulturstyrelsen
Statens Kunstfond

 

Universiteter

Copenhagen Business School
DTU- Danmarks Tekniske Universitet
Københavns Universitet
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Århus Universitet

 

Private udgivere

 

Internationale og udenlandske udgivere