Genveje til artikler og bøger i fuldtekst

På denne side listes databaser og tidsskriftpakker med et særligt stort antal artikler eller e-bøger i fuldtekst. Listen afspejler dog langt fra alle de e-ressourcer, som indeholder tidsskrifter og e-bøger. Både databaserne og de tidsskrifter, som indgår i dem, kan søges enkeltvist på titlen via E -ressourcer

Der er adgang til hovedparten af de elektroniske ressourcer fra Københavns Universitetsbibliotek og hele Københavns Universitet, samt hjemmefra via linket til Fjernadgang, hvis du er berettiget til det. Se nærmere om Fjernadgang.

 Biokemi; Biofysisk; Kemi
 Sundhedsvidenskab; Medicin
 Alle emner
 Alle emner
 Biologi; Sundhedsvidenskab; Medicin
 Historie
 Biologi; Naturvidenskab; Medicin; Sundhedsvidenskab
 Biologi; Økologi; Miljø
 E-bøger; Alle emner
 Alle emner
 Medicin; Sundhedsvidenskab
 Økonomi
 Alle emner
 Alle emner
 Kommunikationsvidenskab; Medievidenskab
 Alle emner
 Alle emner
 Humaniora
 Alle emner; især Økonomi, Sociologi, Kommunikationsvidenskab og Medievidenskab
 E-bøger: Alle emner
 E-bøger: Alle emner; 18. århundrede
 E-bøger: Alle emner; 15.-17. århundrede
 Økonomi; Biblioteksvidenskab
 Alle emner
 Alle emner
 Jura
 Alle emner
 Sundhedsvidenskab; Medicin
 Humaniora; Teologi
 Jura; Samfundsvidenskab; Humaniora
 E-aviser: Alle emner
 Alle emner
 Fysik
 Alle emner
 Biologi; Anatomi; Fysiologi;Biomedicin
 Sundhedsvidenskab
 Biomedicin; Klinisk medicin; Kirurgi
 Alle emner; Jura
 Jura; Samfundsvidenskab; E-aviser: Alle emner
 Humaniora
 Medicin
 Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab, medicin
  Naturvidenskab, Sundhedsvidenskab, Medicin
 Referenceværker
 Filosofi; Religionsvidenskab; Politologi; Økonomi
 Alle emner
 Historie; Litteratur; Politologi; Sociologi; Økonomi
 Humaniora; Samfundsvidenskab; Teologi
 Humaniora; samfundsvidenskab
 Humaniora; samfundsvidenskab
 Biologi; Fysisk;  Matematik; Medicin
 Alle emner
 Økonomi; Naturvidenskab; Sundhedsvidenskab
 Fysik
 Samfundsvidenskab
 Sociologi
 Naturvidenskab; Sundhedsvidenskab; Teknik
 Naturvidenskab; Sundhedsvidenskab; Teknik
 Sundhedsvidenskab
 Alle emner
 Alle emner
 Medicin; Sundhedsvidenskab
 Teologi; Lingvistik; Jura
 Alle emner
 Jura; E-aviser
 Naturvidenskab; Psykologi; Sundhedsvidenskab; Økonomi;
 Humaniora; Kunst; Teologi

 
Beskrivelser:
Database med samtlige American Chemical Society's elektroniske tidsskrifter med indholdsfortegnelser, abstracts og fuldtekstartikler. Oplysninger om fuldtekstadgang for de tidsskrifter, som KUB abonnerer på, slå op under det enkelte tidsskrift.
 
Academic Search Premier  
Fjernadgang
Base udbudt under EBSCOhost, med fuld tekst til næsten 4,650 tidsskrifter. PDF backfiles fra 1975 eller før er tilgængelige for over 100 tidsskrifter og søgbare referencer findes for over 1000 titler. De enkelte tidsskrifter - som alle er registreret på titel - kan miste rettighederne til fuldtekst.
 
KUB har kun licens til en del af titlerne.
 
Annual Reviews indeholder en lang række "Annual Reviews" inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhdsvidenskab og medicin. De enkelte titler kan søges enkeltvist i "E-ressourcer" eller ses på Annual reviews hjemmeside.
 
ACLS - History E-book Project  
Fjernadgang
ACLS - History E-book Project indeholder ca. 1.000 e-bøger inden for fagområdet historie. Det drejer sig om både klassiske og nyudgivne tekster, og samlingen øges år for år. History E-book Project varetages af American Council of Learned Societies (ACLS). Se titellister.
De enkelte titler er registreret i REX.
 
Database over American Society of Microbiology's elektroniske tidsskrifter inden for biologi, sundhedsvidenskab og medicin.
 
BioMed Central er et uafhængigt forlag der giver fri adgang til tidsskrifter indenfor medicin og naturvidenskab.
 
BioOne
Elektroniske tidsskrifter indenfor biologi, økologi, og miljø.
 
Blackwell Publishers  
Fjernadgang
Forlagsbase med ca. 820 tidsskrifter inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab, som er tilgængelige via BlackWell Synergy.
 
Blackwell Reference Online  
Fjernadgang
Blackwell Reference Online indeholder ca. 300 referenceværker  i fuldtekst inden for alle områder.
Titelliste kan ses her:
http://www.blackwellreference.com/public/whats_in_it_public
 
British Medical Journal og andre titler inden for Anatomi, Biokemi, Fysiologi og sundhedsvidenskab.
 
Business Source Complete indekserer væsentlige tidsskrifter indenfor økonomi tilbage til 1886. Der er forfatterprofiler for de 20.000 mest citerede forfattere. Databasen indeholder også fuldtekst til bøger, referenceværker, rapporter m.m. De fleste tidsskrifter er i fuldtekst, men ikke alle. Rettighederne til fuldtekst kan ændre sig, idet EBSCOhost ikke selv har copyrighten.
 
Cambridge Journals Online - CJO  
Fjernadgang
Forlagsbase med ca. 340 tidsskrifter inden for især humaniora, samfundsvidenskab, jura, naturvidenskab og sundhedsvidenskab udgivet af Cambridge University Press. Titelliste kan ses ved at klikke på Browse på denne side
 
CSA Cambridge Scientific Abstracts 
Fjernadgang
CSA giver adgang til mange reference-databaser, der indekserer videnskabeligt forskningsmateriale inden for  humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Baserne giver link til både artikler i fuldtekst, som Københavns Universitetsbibliotek abonnerer på, og til REX. Der er adgang til 18-20 forskellige databaser, som alle desuden er registreret hver for sig.
 
Communication & Mass Media Complete 
Fjernadgang
Communication & Mass Media Complete inkorporerer CommSearch og Mass Media Articles Index ved siden af talrige andre tidsskrifter indenfor kommunikation, massemedier, og andre beslægtede områder. CMMC tilbyder fuldstændig indeksering og abstracts for over 390 tidsskrifter og udvalgt dækning af yderligere 200. De fleste tidsskrifter er i fuldtekst, men ikke alle. Rettighederne til fuldtekst kan ændre sig, idet EBSCOhost ikke selv har copyrighten.
 
DigiZeitschriften - indeholder 110 tysksprogede tidsskrifter. Der er fuldtekst-adgang til samtlige Digizeitschriften-titler. Tidsskrifterne dækker i alt væsentligt fagområder som naturvidenskab, geovidenskab, matematik, sociologi, historie, musik, religion, biblioteksvæsen. Der er adgang til de tidligste årgange i alle disse titler, derimod er de nyeste ikke tilgængelige, idet DigiZeitschriften er en arkiv-database. .
 
Directory of Open Access Journals - er en portal til videnskabelige tidsskrifter inden for alle fagområder, som er gratis tilgængelige. Tidsskrifterne er "peer-reviewed" dvs. kvalitetskontrollerede og kunne som sådan udgives på et etableret forlag.
 
DUKE University Press
Fjernadgang
DUKE University Press er en samling af ca. 40 tidsskrifter inden for især humaniora, men også et par stykker inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab fra ca. 2000ff. Samlingen har tidligere været en del af Project MUSE databasen, men universitetsforlaget har nu valgt at give selvstændigt adgang via sit eget site.
 
EBSCO host giver adgang til fire databaser. Ikke alle tidsskrifter er i fuldtekst, men mange. Se titellisterne :
 
Ebrary 
Fjernadgang
Ebrary er en meget stor samling af e-bøger (over 20.000 bogtitler) inden for alle emneområder. De fleste af bøgerne er udgivet fra 1999 og frem og generelt set inden for de seneste 5 år på mange forskellige forlag. De er altovervejende på engelsk fra engelske og amerikanske forlag. Samlingen er især stærk inden for økonomi, sociologi, politologi, pædagogik, arkæologi og historie, lidt svagere inden for, filosofi, sprog og litteratur. Samlingen indeholder også computer teknologi, teknik, naturvidenskab , matematik og medicin.
De enkelte titler er alle registreret i REX.
 
ECCO  
Fjernadgang
ECCO - Eighteenth Century Collection Online er en unik samling af e-bøger.
ECCO indeholder i fuldtekst alle trykte værker på engelsk udgivet mellem 1701 og 1800, samt alle værker på andre sprog, som er udgivet i England og Commonwealth i samme periode.
ECCO omfatter ca. 150.000 monografier, dokumenter og pamfletter inden for alle fagområder fordelt i store emnegrupper. Titelliste. Titlerne er registreret enkeltvist i REX.
 
EEBO  
Fjernadgang
EEBO - Early English BooksOnline er en unik samling af e-bøger og andre dokumenter.
EEBO indeholder digitale facsimiler af stort set alle værker trykt i England, Skotland, Irland, Wales og Nordamerika mellem 1473 og 1700, samt værker på engelsk trykt andre steder i Commonwealth.
EEBO omfatter ca. 100.000 monografier, dokumenter, tidsskrifter og pamfletter inden for alle fagområder fordelt i store emnegrupper. Titlerne er registreret enkeltvist i REX.
 
Emerald Library 
Fjernadgang
MCB University Press stiller i databasen Emerald Library ca. 130 videnskabelige tidsskrifter til rådighed inden for økonomi og management, biblioteksvidenskab og IT-området, samt uddannelse/pædagogik.
Der er adgang til artikler i fuldtekst fra 1994- 2005, og adgang til indholdsfortegnelser/abstracts fra 1984- 2005, hvor det findes.
De enkelte tidsskrifttitler er søgbare og klikbare i Det Kongelige Biblioteks database for elektroniske ressourcer. 
Basen er opsagt pr. 2005. div>
 
Google Scholar (GS) indekserer artikler i bl.a. tidsskrifter og bøger af videnskabelig karakter fra en lang række af forlag, universitære repositories, lærde selskaber og andre udgivende instanser.
GS gør dem søgbare og ranker dem på sammen måde som almindelig Google, men en søgning i GS vil give langt mindre støj end i Google og gå målrettet mod videnskabelig litteratur.
Google Scholar giver mulighed for søgning af videnskabelig litteratur på tværs af forlag og licenser og med angivelse af, om Københavns Universitetsbibliotek  har en licens til fuldteksten – i modsætning til søgning via almindelig Google.
Læs mere om Google Scholar og adgang til fuldtekster.
 
Ordbog.gyldendal.dk er stedet, hvor du finder onlineudgaverne af Gyldendals Røde Ordbøger. Der skal ikke benyttes bruger-id og password. Vælg sprog på den øverste røde bjælke og begynd straks at søge. Gyldendals røde ordbøger omfatter engelsk, tysk, fransk, spansk samt specialordbøger inden for jura, medicin og teknik.
 
Database med mere end 650 juridiske tidsskrifter i fuld tekst. Tidsskrifterne er primært amerikanske, men der findes også tidsskrifter fra andre engelsksprogede lande bl.a. Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand. Tidsskrifterne findes i fuld tekst helt tilbage til første nummer. Derimod skal den nyeste årgang / de nyeste årgange findes andre steder, fx  i Lexis-Nexis eller Westlaw. De enkelte tidsskrifttitler er ikke registreret i REX/ E-ressourcer.
 
Samling af elektroniske tidsskrifter med fri adgang fra Highwire Press.
 
Samling af tidsskrifter inden for sundhedsvidenskab og medicin.
 
Humanities Abstracts/Fulltext  
Fjernadgang
Base med ca. 500 engelsk-sprogede tidsskrifter inden for Humaniora fra 1984-, heraf ca. 250 i fuldtekst fra 1995-.
 
Idunn.no 
Fjernadgang
Idunn.no indeholder fuldtekst til 41 nordiske tidsskrifter indenfor især jura og samfundsvidenskab, men også humaniora, økonomi og naturfag
 
InfoMedia  
Fjernadgang
InfoMedia omfatter alle de store, danske dagblade og aviser i fuldtekst, samt adskillige andre databaser som f.eks. Kvinder på Linien, Hvem-Hvad-Hvor, Statsinfo, Reuters, RB-Børsen og Ritzau.
Dagbladene Politiken, Information, Ekstra Bladet, Jyllandsposten, Berlingske Tidende, B.T. Weekendavisen m.fl. er desuden samlet i Avisdatabasen, som kan vælges på InfoMedia's forside. Også Anmeldelsesbasen er en god "samle-base"
Alle del-baserne kan søges enkeltvist på title, f.eks. Politiken.
 
Ingenta  
Fjernadgang
Ingenta Connect fungerer som gateway og giver fuldtekstadgang til mere end 30.880 forskningsrelevante online tidsskrifter. Der er kun adgang til fuldtekstartikler ved et mindre antal tidsskrifter, nemlig dem som Det Kongelige Bibliotek abonnerer på i anden sammenhæng, se her. For at få en liste over tidsskrifter med fuldtekstadgang skal du markere i "Subscriptions" i navigationslisten øverst til venstre.
 
Institute of Physics' liste over elektroniske tidsskrifter med fuldtekstadgang inden for fysik.
  
JSTOR  
Fjernadgang
JSTOR er en arkivbase, som indeholder 218 tidsskrifter i fuldtekst tilbage til tidsskrifternes første nummer, dvs. fra 1880 og frem til ca. 2000. Der er en "mowing wall" på 5 år. Der er tale om engelsksprogede kernetidsskrifter inden for humaniora, samfundsvidenskab, matematik og statistik. Se titelliste ordnet efter fag. JSTOR er et not-for-profit foretagende finansieret af The Mellon Foundation og udgør et samarbejde mellem en række nord-amerikanske og britiske universiteter, samt forlag.
 
Samling af tidsskrifter inden for biologi, anatomi, fysiologi, biomedicin
 
Kluwer/Springer Tidsskrifter  
Fjernadgang
Forlagsbase med ca. ialt ca. 2.400 tidsskrifter inden for især naturvidenskab, medicin og teknik. Titlerne er tilgængelige gennem SpringerLink, idet Kluwer/Brill og Springer har fusioneret. Der er dog også tidsskrifter inden for økonomi, politik, filosofi og jura - med indholdsfortegnelse og abstracts. Fra 1997 er artiklerne i fuldtekst.
 
NB. Klik på "Start Ovid" - brug ikke username og password. Klik på Journals Ovid Full Text øverst på listen.
 
Samling af tidsskrifter inden for biomedicin, klinisk medicin og kirurgi
 
Lexis-Nexis  
Fjernadgang
Lexis-Nexis er en meget omfattende fuldtekst base indeholdende juridiske retskilder, tidsskrifter og nyhedsdokumenter med stof fra over 29.000 kilder, heriblandt over 1100 aviser og nyhedsmagasiner i fuldtekst hovedsageligt engelsksprogede, men dog ca. 100 på dansk, tysk, fransk, spansk, italiensk og nederlandsk.
Lexis-Nexis indeholder især amerikanske retskilder, men også mange europæiske og asiatiske. EU-ret er bl.a. repræsenteret ved materiale fra EU-databasen Celex.
Ved at vælge "Browse Source Directory" eller "Find Source" midt på siden, kan du danne dig et overblik over mulighederne og vælge hvilke kilder,du ønsker at søge i.
 
MD Consult  
Fjernadgang
MD Consult giver adgang til en række tidsskrifter og bøger inde for medicin. Der er adgang til "Books", "Journals", og "The Clinics" via hjemmesiden.
 De enkelte titler kan søges i REX.
 
Museum Tusculanum Press  
Fjernadgang
Museum Tusculanum Press indeholder e-bøger og e-tidsskrifter udgivet på Museum Tusculanums Forlag. Det drejer sig om e-bøger og tidsskrifter inden for mange forskellige emner, både humaniora og samfundsvidenskab. Samlingen udbygges løbende med nye titler. Der kan downloades og printes - dog max 40 sider pr. session.
 De enkelte titler kan søges i REX.
 
Database med tidsskrifter fra National Research Council Canada (NRC) inden for biologi, botanik, fysik , kemi, sundhedsvidenskab, medicin og zoologi 
 
Database med Natures elektroniske tidsskrifter inden for biologi, anatomi, fysiologi, biokemi, sundhedsvidenskab og medicin.
 
Oxford Reference Online
Oxford Reference Online  indeholder flere hundrede e-bøger, ordbøger og referenceværker udgivet af Oxford University Press. Senest er samlingen udvidet med Oxford Digital Reference Shelf og Western Civilization Collection. Reference-værkerne dækker alle fagområder - på engelsk.  De inkluderede ordbøger og referenceværker er registreret enkeltvist på titel i REX.
 
Oxford Scholarship Online  
Fjernadgang
Oxford Scholarship Online giver adgang til 1.100 særligt udvalgte bøger i fuldtekst inden for filosofi, religion, politologi og økonomi. Bøgerne er udgivet på Oxford University Press og er centrale i forhold til de fire fagområder. De er udgivet i perioden 1965 og helt op til idag. Samlingen øges konstant.
 
Oxford Journals Online
Fjernadgang
Oxford University Press giver adgang til ca. 255 videnskabelige tidsskrifter i fuldtekst fra år 2001 og frem inden for mange fagområder, bl.a.: områdestudier, kunsthistorie, biokemi, molekulær biologi, økologi, klassisk arkæologi, computerteknologi, økonomi og handel, genetik, historie, sundhedsvæsen, sprog, jura, litteratur, musik, medicin, filosofi, statskundskab, psykologi, sociologi, statistik, naturvidenskab og sundhedsvidenskab. 
 
Palgrave E-bøger
Fjernadgang
Palgrave Connect giver adgang til alle de bøger, som Palgrave udgiver i 2010. Det drejer sig især om bøger ind for emnerne: historie, litteratur, medievidenskab, pædagogik, statskundskab, politik, sociologi og økonomi.  En liste er her tilgængelig. De enkelte bogtitler registreres løbende i REX, efterhånden som de udkommer.
 
Periodicals Index Online (PIO) og Periodicals Archive Online (PAO)  
Fjernadgang
PIO og PAO (tidligere PCI Fulltext) indeholder over 400 tidsskrifter fra første nummer til "for fem år siden" ( 1770-ca. 2001).  Der vil hvert år blive digitaliseret og tilgængeliggjort mellem 100 og 200 fulde tidsskriftrækker blandt de ca. 4.000 tidsskrifter, som pt. er indekserede i PIO. Tidsskrifterne ligger inden for områderne humaniora, teologi, jura og samfundsvidenskaberne, og det er ikke kun engelsksprogede tidsskrifter, også mange andre sprog er fyldigt repræsenterede.
 
Project MUSE  
Fjernadgang
Project MUSE indeholder 300 tidsskrifter i fuldtekst (1995-) inden for humaniora og samfundsfag. Den fulde titelliste kan ses enten ordnet efter emner eller alfabetisk efter titler. MUSE er udviklet på The Milton Library, Johns Hopkins University i samarbejde med Johns Hopkins University Press, og de indeholdte tidsskrifter er alle udgivet på amerikanske og engelske universitetsforlag. Forlaget DUKE University Press er nu trukket ud som en selvstændig database.
 
ProQuest Direct  
Fjernadgang
ProQuest indeholder fem referencedatabaser med adgang til mange af tidsskrifterne i fuldtekst. Fire af de fem er opsagt pr. 1. april 2007, men erstattes af EBSCO. Social Sciences PlusText  vil foreløbigt forblive åben.
 
Elektroniske tidsskrfter fra Royal Society inden for biologi, fysik, matematik, naturvidenskab generelt.
 
SAGE Tidsskrifter  
Fjernadgang
Forlagsbase med adgang til ca. 460 tidsskrifter i fuldtekst inden for alle emner.
Der er fuldtekst fra 1999 og frem.
 
Science Direct/Elsevier 
Fjernadgang
Science Direct indeholder ca. 2.200 tidsskrifter i fuldtekst fra forlagene Elsevier og Academic Press inden for hovedsagelig naturvidenskab, medicin og teknik, men der er også en hel del inden for samfundsvidenskab og humaniora. Især er der mange økonomiske tidsskrifter. Både Elsevier-titler og AP-titler er i fuldtekst fra 1995- . Emne- og Titelliste
 
Varianttitel er AIP.
Tidsskrifter fra AIP, APS, ASCE, ASME og APIE inden for fysik.
 
Social Sciences PlusText  
Fjernadgang
Base med mere end 500 tidsskrifter heraf de 280 i fuldtekst (fra 1994-) inden for samfundsvidenskab. Titelliste ved klik på "ProQuest Wilson database".
 
SocIndex Fulltext  
Fjernadgang
Bibliografisk database tilgængelig via EBSCOhost med fuldtekst til op imod 500 sociologiske tidsskrifter. Databasen indeholder også fuldtekst til mere end 700 bøger og 6.800 konferencebidrag. De enkelte tidsskrifter kan miste fuldtekstrettighederne.
 
Springer Tidsskrifter  
Fjernadgang
Forlagsbase med ca. 1.600 elektroniske tidsskrifter hovedsageligt inden for naturvidenskab, medicin og teknik, men også andre fagområder er repræsenteret:  psykologi,  lovgivning, statistik og økonomi. Forlagene Springer, Kluwer og Brill har slået sig sammen, og samtlige deres titler er derfor tilgængelige fra den samme platform: SpringerLink
 
Springer E-bøger  
Fjernadgang
Springers e-bogs udgivelser fra 2010 er alle anskaffet (3.500 titler) og vil blive udgivet og tilgængelige jævnt hen over hele 2010. Det drejer sig om bøger inden for hovedsageligt naturvidenskab, medicin og teknik, men også andre fagområder er repræsenteret:  psykologi,  lovgivning, statistik og økonomi.
 
Springer Protocols  
Fjernadgang
Springer Protocols er en meget stor samling protokoller inden for sundhedsvidenskab. Protokollerne er guidelines inden for laboratorieteknik, og samlingen indeholder bl. a. Methods in Molecular Biology, Methods in Biotechnology og Methods in Molecular Medicine, som tidligere blev udgivet i vanskeligt tilgængelige løsbladsværker. De enkelte titler vil blive registreret i REX.

"SpringerProtocols is the largest subscription-based electronic database of reproducible laboratory protocols in the Life and Biomedical Sciences. Compiling protocols from Humana’s successful book series Methods in Molecular Biology, Methods in Molecular Medicine, Methods in Biotechnology, Methods in Pharmacology and Toxicology, and Neuromethods, as well as from a vast number of Laboratory Handbooks, such as The Biomethods Handbook, The Proteomics Handbook, and the Springer Laboratory Manuals, SpringerProtocols offers researchers access to nearly thirty years worth of time tested, easily reproducible, step-by-step protocols for immediate use in their lab."
 
SwetsWise  
Fjernadgang
For at søge artikler, skal du klikke på "articles" eller "publication" foroven. Hvis du vil søge et forlags udgivelser, f.eks. BlackWell, kan du klikke på Publishers foroven. 
SwetsWise er en gateway til knap 16.000 tidsskrifter inden for alle fagområder og udgivet på utallige forlag. Tidsskrifterne er tilgængelige med indholdsfortegnelser fra ca. 1999 og frem. En mindre del af disse er desuden tilgængelig i fuldtekst, nemlig  de tidsskrifter som KUB i anden sammenhæng har licens til. De titler, som er tilgængelige i fuldtekst, er registreret enkeltvist på titel.
 
Taylor and Francis  
Fjernadgang
Taylor & Francis giver adgang til over 1.000 tidsskrifter i fuldtekst inden for næsten alle fagområder.
 
Thiemes's elektroniske tidsskrifter inden for sundhedsvidenskab og medicin.
 
Walter de Gruyter  
Fjernadgang 
Klik på Search oppe foroven for at søge artikler og se tidsskrift-titelliste.
Walter de Gruyter udbyder 58 tidsskrifter i fuldtekst fra ca. 2001 og frem. Nogle har fuldtekst tilbage til 1999, andre først fra 2002, men de fleste fra 2001-.
De 58 titler er især inden for teologi, jura og sprogvidenskab.
 
WebSPIRS-databaser  
Fjernadgang
WebSPIRS-databaserne (tidligere SilverPlatter produkter) omfatter 12 bibliografiske databaser tilgængelige gennem Ovid grænsefladen. Databaserne omfatter humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og sundhedsvidenskab,  og man kan vælge en enkelt eller søge i flere samtidigt. En del af baserne har links til artikler i fuldtekst, og i alle baser er det muligt at checke holdings i REX. Ved et klik sendes der automatisk en søgning til REX, som kommer frem i et ekstra lille vindue.
 
WestLaw 
Fjernadgang
Westlaw International er en omfattende – hovedsagelig engelsksproget – database, der giver adgang til juridisk information (retskilder, litteratur mv.) fra f.eks. USA, Storbritannien, EU og Australien. Westlaw indeholder endvidere en nyhedsdel, hvor der særligt er lagt vægt på erhvervs- og finansnyheder.
NB! Der er kun adgang fra KB og Juridisk Fakultet, og kun Fjernadgang for studerende og ansatte ved Juridisk Fakultet.
 
Wiley tidsskrifter  
Fjernadgang
Wiley InterScience giver adgang til 670 tidsskrifter i fuldtekst især inden for naturvidenskab, medicin, psykologi og teknik. Blandt titlerne er der dog også mange væsentlige tidsskrifter inden for pædagogik, økonomi, management og sociologi. Der er adgang til tidsskrifterne fra 1997 og frem.
 
WilsonWeb
Fjernadgang
WilsonWeb giver adgang til to databaser:Humanities Fulltext og Art Fulltext
WilsonWeb indeholder referencer til artikler i ca. 1500 engelsk-sprogede tidsskrifter inden for Humaniora heraf ca. 250 med fuldtekst fra 1995-, og referencer til artikler i ca. 400 engelsksprogede tidsskrifter inden for Kunst ligeledes fra 1984- heraf ca. 150 tidsskrifter i fuldtekst fra 1997-.