Forskerservice

Er du forsker ved Københavns Universitet? Her kan du finde de relevante vejledninger og nyttige værktøjer til biblioteksservice og forskningsregistrering.  

  Få besøg af biblioteket
Vi giver dig en introduktion og tips til hvordan du kan få gavn af biblioteket.
  CURIS
Hjælp til registrering af publikationer og forsker-CV i CURIS.
  Fjernadgang
Brug biblioteket hjemmefra eller fra et andet sted i verden.
  Til dig som underviser
Kurser og undervisningstilbud rettet mod de studerende, samt forskellige e-læringsværktøjer.
  Copyright
En oversigt - hvad må du og hvad må du ikke med diverse medier. Digitale som trykte.
  KUBIS Bibliometisk Service
KUBIS tilbyder bibliometrisk service via KUBIS Forskerservice.
  Informationssøgning
Hvordan du rapporterer dine litteratursøgninger og hvorfor det er vigtigt.