Om Københavns Universitetsbibliotek

Københavns Universitetsbibliotek er den separate organisatoriske enhed under Det Kongelige Bibliotek, som siden 2006 viderefører de opgaver, som Universitetsbibliotekets 1. Afdeling, Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (tidligere Universitetsbibliotekets 2. Afdeling) og universitetsbiblioteksområdet ved Det Kongelige Bibliotek har haft igennem århundreder.

Sammen med de KU-ejede biblioteker udgør Københavns Universitetsbibliotek (KUB) siden 2008 Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS).

Som organisatorisk enhed omfatter Københavns Universitetsbibliotek følgende fakultetsbiblioteker: