Om Københavns Universitetsbibliotek

Københavns Universitetsbibliotek er en separat organisatorisk enhed under Det Kongelige Bibliotek. Den har til opgave at yde biblioteksbetjening til Københavns Universitet. Denne opgave varetages indenfor rammerne af Københavns Universitets Biblioteksservice (KUBIS), der er fællesorganisation for alle de biblioteker, der betjener Københavns Universitet.

Fakultetsbibliotekerne ejet af Københavns Universitet selv er:

Hertil kommer et antal institutbiblioteker under Det Humanistiske Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Københavns Universitetsbibliotek omfatter følgende fakultetsbiblioteker: