Former for støtte

Om fondsstøtte, sponsorater og partnerskaber

Fondsstøtte 

Det Kongelige Bibliotek modtager betydelig støtte fra fonde til mange forskellige projekter. Fondsstøtte er afgørende for, at Det Kongelige Bibliotek fortsat vil kunne realisere relevante opgaver og særlige projekter.

Fondstøtte bliver nævnt relevante steder, fx på trykt materiale der vedrører projektet, som plakater, brochurer, i Det Kongelige Biblioteks årsberetning eller i forbindelse med præsentation af det støttede projekt
______________________________

Sponsorater

En sponsoraftale med Det Kongelige Bibliotek er et gensidigt samarbejde. Der indgås en samarbejdsaftale, som igangsætter et forløb mellem Det Kongelige Bibliotek og sponsoren med dialoger, idéudvikling og evaluering.

Sponsorater kan være alt fra bidrag til restaurering af en bog, globe eller kort til at sponsere en større udstilling, koncerter eller foredragsrække med et engangsbeløb eller vedvarende støtte. Læs mere om vores kommende projekter.
_____________________________

Partnerskaber

Et partnerskab med Det Kongelige Bibliotek er et sam-arbejde om et fælles projekt med plads til egeninteresse for de involverede parter. Partnerskabet kan skabe stor værdi og gode brandingsmuligheder for parterne.

Det Kongelige Bibliotek har indgået flere partnerskabs-aftaler, bl.a. med Danmarks Radio og det britiske firma ProQuest. Desuden med Statsbiblioteket, Københavns Universitetsbibliotek, Danmarks Pædagogiske Bibliotek og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
______________________________

Kontakt os for at høre nærmere.