Sponsorpolitik

prøve 1

Det Kgl. Biblioteks sponsorpolitik tager udgangspunkt i bibliotekets værdier, normer og visioner og sponsoratet skal derfor falde inden for eller i forlængelse af bibliotekets formål og opgaver.

En sponsoraftale med Det Kgl. Bibliotek er et samarbejde med fokus på høj kvalitet, høj faglighed og høj kreativitet. Det Kongelige Bibliotek har gode erfaringer med dynamiske og længerevarende sponsoraftaler.

Samarbejdet giver Det Kgl. Bibliotek mulighed for at realisere særlige projekter, der ikke kan realiseres inden for den årlige bevilling og giver sponsoren mulighed for en vifte af samarbejdsmuligheder, eksponering og særlige aktiviteter.

Sponsorater bidrager til Det Kgl. Biblioteks udvikling og mulighed for at realisere sine opgaver som national-, kultur- og forskningsinstitution.

Kontakt os for at høre nærmere.