Dansk tidsskriftfortegnelse / Dansk periodicafortegnelse

Fortegnelser over periodika udgivet i Danmark 1949 ff.
Indtil 1953 medtages tidsskrifter og aviser samt et snævert udvalg af årspublikationer. I de efterfølgende år udvides registreringen af årspublikationer, og serier af periodikakarakter medtages. I perioden 1970-1995 medtages også monografiske serier og regelmæssigt udkommende vejvisere o.lign. håndbøger. I perioden 1970-1995 medtages også periodika publiceret i udlandet, hvis de har dansk tilknytning i form af en dansk hovedredaktør, dansk medudgiver el. lign. periodika med intern eller lokal sigte er udeladt.

Online:

Periodikaregistreringerne er online tilgængelige i REX og Bibliotek.dk, hvor de løbende bliver opdaterede.
Registrering af nye og ophørte periodika publiceres i Dansk bogfortegnelse med Dansk periodikafortegnelse. Ugefortegnelse, som er tilgængelig på Dansk BiblioteksCenters hjemmeside.

Papirudgaver:

Dansk tidsskriftfortegnelse = Danish periodicals / Udarb. af Viggo Bredsdorff og Leif Thorsen. 2. udg. Ballerup: Bibliotekscentralen, 1955. 160 s. (1. udgave udkom 1949).
Dansk tidsskriftfortegnelse 1954-59 = Danish periodicals 1954-59 / Udarb. af Bodil Nygård. Ballerup: Bibliotekscentralen, 1962. [8] s., 174 sp., 18 s.
Dansk tidsskriftfortegnelse : For årene 1960-1969 = The Danish national bibliography : Periodicals / Udarb. af Det Kongelige Biblioteks Danske Afdeling / Red. af Lise Hesselager, Karen Hjort Eriksen, Sven C. Jacobsen og Elisabet Jeppesen. Ballerup: Bibliotekscentralen, 1971. XVI, 148 s.

Hvert bind registrerer periodika, der var løbende, blev startet eller ophørte inden for den pågældende periode. Fortegnelserne for 1950-53 og 1954-59 er ordnet i følgende afsnit:

  1. Systematisk (DDK) fortegnelse over danske periodika, alfabetiske fortegnelser over
  2. færøske periodika og aviser og
  3. grønlandske periodika samt
  4. en fortegnelse over danske aviser ordnet efter udgivelsessted.

I fortegnelsen for 1960-69 er 4) indarbejdet i den systematiske fortegnelse over danske periodika.
Fortsættes som:
Dansk periodicafortegnelse 1970-75 = The Danish national bibliography : Serials 1970-75 / Udarb. af Det Kongelige Biblioteks Danske Afdeling / Red. af Elisabeth Frederiksen, Lise Hesselager, Sven C. Jacobsen, Eva Rasmussen og Karenlise Røsaa. Ballerup: Bibliotekscentralen, 1977. 308 s.
Dansk periodicafortegnelse 1976/1985 = The Danish national bibliography : Serials 1976/1985 / Udarb. af Det Kongelige Biblioteks Danske Afdeling i samarbejde med Dansk BiblioteksCenter. Ballerup: Bibliotekscentralen, 1990. CXXII, 769 s. Ordnet alfabetisk efter titel. Færøske og grønlandske periodika i særlige afsnit. Systematisk (DDK) register.

CD-ROM:

Dansk periodicafortegnelse 1976-2000 indgår i Bibliotekskatalog og Nationalbibliografi (Ballerup: Dansk BiblioteksCenter).

 

Sidst opdateret 2005-06-30