Dansk lydfortegnelse 1982-

Registrerer alle fonogrammer (grammofonplader og lydbånd), hvor musik ikke er den primære funktion, og som er produceret af eller for danske udgivere, herunder lydbøger produceret af Danmarks Blindebibliotek, tidligere Statens Bibliotek og Trykkeri for Blinde (indtil 1984 registreret i et særligt tillæg, herefter sammen med de øvrige fonogrammer).
Fonogrammer, der indgår i sammensatte materialer, f.eks. dias med tilhørende lydbånd, medtages. Medtager ikke fonogrammer, der udelukkende er af lokal interesse (f.eks. kommunale lydaviser), eller er beregnet for en snæver kreds.

Online:

1982 ff. er online tilgængelig i bibliotek.dk

Papirudgaver:

Dansk lydfortegnelse 1982-1992 = The Danish national bibliography : Sound recordings 1982- 1992. Ballerup: Dansk BiblioteksCenter, 1982-1993 . Årg. 1-11.
Udkom i kvartalshefter, hvoraf det fjerde er en årsfortegnelse. Kumuleredes herefter til flerårsfortegnelser. Nu ophørt. - Ordnet alfabetisk. - Systematisk (DDK) register.

CD-ROM:

Dansk lydfortegnelse 1982-2000 indgår i Bibliotekskatalog og Nationalbibliografi (Ballerup: Dansk BiblioteksCenter).

 

Sidst opdateret 2005-06-30