Danske kommissionsbetænkninger

Producent: Forskningsbibliotekar, cand.oecon. Palle Svennevig.
Vært: Statsbiblioteket.
Opdatering: Dagligt.
Omfang: Basen indeholder pr. 1.10.2003 ca. 9.700 referencer.

Bibliografien omfatter:

  • Danske kommissionsbetænkninger fra 1850 ff

Begrebet betænkning er fortolket bredt, således at mest muligt materiale, der har haft direkte betydning for lovgivningsarbejdet og den offentlige debat, er medtaget.

 

Sidst opdateret: 2006-12-07