Bibliotheca danica [1482-1830] og supplement 1831-1840

Fælleskatalog over danske bøger, småtryk og periodica i Det kongelige Bibliotek, Universitetsbiblioteket i København samt Karen Brahes Bibliotek. Omfatter stort set alle trykte danske publikationer fra den ældste danske bog i 1482 til 1830.
Katalogen anvendes derfor som retrospektiv national bogfortegnelse. Medtager publikationer trykt i Danmark, Slesvig og Island samt øvrige danske besiddelser indtil 1830 samt Norge indtil 1814.
Medtager desuden oversættelser af danske forfatteres værker udgivet i udlandet og udenlandsk litteratur om Danmark og danske emner. -
Supplementerne i bind 5 indeholder rettelser og tilføjelser, herunder registreringer af publikationer fra perioden indgået i de tre biblioteker efter afslutningen af de første 4 bind. -

Ordnet systematisk efter Det kongelige Biblioteks daværende systematik, og inden for de enkelte grupper ordnet kronologisk, systematisk eller alfabetisk. Der henvises ved hjælp af marginal-noter (A,B,C) til de relevante tilføjelser og rettelser i supplementerne.

  • A henviser til Lauritz Nielsens supplement,
  • B henviser til rettelser og tilføjelser samme sted og
  • C henviser til Erik Dals supplement. -

Bind 5 indeholder foruden supplementerne følgende registre:

  1. et register over personlige forfattere,
  2. register over anonyme titler, der ikke indeholder ord, der som stikord vil kunne søges i
  3. emneregister.

Desuden tilsvarende registre for supplement C.

Fortsættes i:
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica samt Bibliotheca Slesvico-Holsatica til 1840, der omfatter to afdelinger:

  1. En fortsættelse til Bibliotheca Danica for perioden 1830 til 1840 med samme afgrænsning, og
  2. En fortegnelse over bøger trykt i Slesvig-Holsten fra de ældste tryk til 1840. Del 2 udgør således både en fortsættelse til Bibliotheca Danica og et supplement, idet den registrerer tryk fra det tidligere danske område, som ikke er registreret heri.

Begge afdelinger omfatter både en alfabetisk del, ordnet efter forfattere og anonyme titler, og en systematisk del svarende til Det kongelige Biblioteks klassifikation. For afdeling 1 gælder det dog, at kun den systematiske del er fuldstændig, idet småtryk og udenlandske Danica ikke medtages i den alfabetiske del.
 

Online:

Alle poster (indførsler) er online tilgængelig i REX

Papirudgaver:

Bibliotheca Danica : Systematisk fortegnelse over den danske litteratur fra 1482-1830, efter samlingerne i Det store kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn : Med supplementer fra Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn og Karen Brahes Bibliothek i Odense / Ved Chr. V. Bruun. Genudg. med tillæg og henvisninger af Det kongelige Bibliotek. København: Rosenkilde og Bagger, 1961-63. 5 bd. - 1. udgave 1877-1902 (bd. 1-4) og 1914-31 (bd. 5).

Bind 1. Theologi, retsvidenskab, lægevidenskab, philosophi, pædagogik, statsvidenskaberne, de skjønne videnskaber og kunster. 1961. XXIII s., 1120 sp.
Bind 2. De exakte, økonomiske og techniske videnskaber. Geographie og rejser. Historie I: Almindelig historie. Historie II: De tre nordiske riger. Danmarks topographi, statistik, stats- og kulturforhold. 1962. XX s., 1086 sp.
Bind 3. Historie II, fortsættelse: Danmarks historie. Færøerne, Island og Grønland. De danske besiddelser i Vestindien. Slesvig og Holsten. Norge. Personalhistorie. 1962. XIII s., 1590 sp.
Bind 4. Sprogvidenskab. Litteratur. Tidsskrifter af blandet indhold og aviser. 1963. XI s., 648 sp.
Bind 5. Supplement (A og B) / Af Lauritz Nielsen. Supplement C, især indeholdende Det kongelige Biblioteks nyerhvervelser 1914-1962 / Af Erik Dal. Registerbind / Af Lauritz Nielsen. Forfatter- og anonymregister til Supplement C / Af Erik Dal. 1963. [4] s., 608 sp., [4], 366 s.

Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica samt Bibliotheca Slesvico-Holsatica til 1840 / Af H. Ehrencron-Müller. København: (Gad), 1948. [4] s., 1564 sp., [6] s.

 

Sidst opdateret 2005-06-30