Referencer

Nationalmuseet:
• Den Islandske samling, skanning
• Arbejdsmark, skanning
• Nyt fra Nationalmuseet, skanning

Aarhus University Library, Campus Emdrup:
• Anskuelses tavler, skanning, affotografering, opretning og beskæring
• Kartotekskort, skanning og OCR tolkning til tekst søgbare pdf filer

The United Nations Relief and Works agency for Palestine Refugees (UNRWA):
•Palæstinas billedsamling fra Gaza, affotografering og metadata indtastning
 

Danske bladtegninger:
• Skanning, opretning, beskæring og billedbehandling

For private:
• Familiefotoalbums, scanning
• Portrætter, skanning eller affotografering

Fra vores egne samlinger har vi i 2013 bla. digitaliseret:
• Tidsskrifter, skanning, OCR tolkning og XML opmærkning på artikelniveau
• Danmark set fra luften, skanning og metadata indtastning
• Varehuskataloger, skanning, opretning, beskæring og billedbehandling
• Partiprogrammer, skanning, opretning, beskæring og billedbehandling
• Digital on demand (DOD), skanning og OCR tolkning
• Krigen 1864, skanning
• Kort, breve og håndskrevne bøger, skanning, opretning, beskæring og billedbehandling