Digitaliseringsafdelingen

 

Det Kgl. Biblioteks digitaliseringsafdeling digitaliserer hvert år 1-3 millioner dokumenter, bøger og fotografier - primært for Det Kgl. Bibliotek. Enheden gør en dyd ud af at følge med og præge udviklingen inden for digitalisering af fysiske samlinger. Derfor hører vi til blandt landets førende digitaliseringsenheder.

Siden 1998 har digitaliseringsafdelingen håndteret digitaliseringsopgaver fra Det Kgl. Biblioteks samlinger og andre offentlige kulturinstitutioner. Derfor har vi stor erfaring med en lang række formater inden for dokument-, bog- og billeddigitalisering. Vi arbejder med de nyeste teknologier og standarder – både hvad angår hardware, software og workflows.

Digitaliseringsafdelingen har ansvar for forberedelsen til:

  • Digitalisering af institutionens egne samlinger.

  • Nationalt kompetencecenter for digital tekst og billeder

  • Indtægtsdækket virksomhed ifm digitalisering for eksterne kunder

Afdelingen består af 6 fastansatte, en leder og op til 25 studentermedhjælpere. Det skaber et dynamisk team med mange in-house-kompetencer, stor erfaring og høj faglighed inden for digitaliseringsområdet.