Rammeaftale 2015-2018

Det Kongelige Bibliotek og Kulturministeriet har indgået en rammeaftale for årene 2015-2018.

Aftalen fastlægger de ønskede resultater af Det Kongelige Biblioteks virksomhed i perioden og de vilkår, der politisk gives herfor.

1. Rammeaftale (PDF)

2. Omverdensanalyse (PDF)

3. Opgavehierarki (PDF)