Skatte i Det Kongelige Bibliotek 2016

Ny udstilling:

Gutenbergs bibel, H.C. Andersens dagbog, Kierkegaards brev

Med udstillingen Skatte i Det Kongelige Bibliotek vises de fineste, smukkeste og mest værdifulde af bibliotekets klenodier i en helt ny opsætning. Det bliver hermed muligt at gå på opdagelse i perler fra samlingerne inden for litteratur, naturvidenskab, filosofi, kortlægning, musik m.m. – eller at zoome ind på en række fremtrædende danskere og kigge i Søren Kierkegaards brev til Regine, Karen Blixens originale manuskript eller H.C. Andersens dagbog.

I 2012 åbnede udstillingen Skatte i Det Kongelige Bibliotek, og biblioteket fik et længe næret ønske opfyldt: At kunne vise de enestående samlingerne frem for et bredere publikum. De mere end 50 genstande var dengang iscenesat af den russiske avantgarde-kunstner Andrey Bartenev, men det var fra starten hensigten, at udstillingen skulle skifte form undervejs, og at de udvalgte genstande kunne erstattes af andre.

Skatte i Det Kongelige Bibliotek genopstår derfor lørdag den 13. februar i sin ny skikkelse. Visuelt er der denne gang skruet helt ned for iscenesættelsen, så Montana-salen fremstår meget nær sin oprindelige form, designet af Montana Møblers grundlægger, Peter J. Lassen. Den nye rumlige opbygning har haft som hovedformål at lade genstandene fremstå så tydeligt som muligt for publikum. Det er opnået på to måder: For det første er genstandende rykket tættere på glasset og de besøgende. For det andet er belysningssystemet blevet omlagt, så det nu i langt højere grad er muligt at give hver enkelt genstand den maksimale lysmængde.

De udstillede objekter er samlet i en række temaer, så den besøgende hurtigt kan danne sig et overblik. Udstillingsteksterne er desuden blevet justeret, så det er let at aflæse, hvorfor hver enkelt genstand er blevet særligt udvalg som en skat.

Blandt højdepunkterne ses:

Et eksemplar af Johann Gutenbergs 150 styk 2-binds-bibler trykt med løse typer i 1455.
Det såkaldte Poma-håndskrift, Andes-indianeren Guaman Pomas beretning fra 1612-15 om forandringerne i Sydamerika i årtierne efter den spanske erobring.
Søren Kierkegaards brev til sin forlovede, Regine Olsen, indledt med ordene ”Min Regine!”.
Frederik den 2.s krigsbog.
H.C. Andersens dagbog.

Fotos kan downloades fra www.kb.dk/pressphoto

For yderligere information kontakt udstillingskoordinator, Christina Back, 91 32 42 26, chrb@kb.dk.

Lørdag 13. februar – 31. december 2017
Man-lør. kl. 10-19

Montana-salen

Skatte i Det Kongelige Bibliotek