Rasmus Glenthøj modtager H.O.Lange-Prisen

 

Overblik og nuancer præger nytolkning

Der er stadig krudt i emnet. Det så man ikke mindst i 2014 – hvor 150-året for krigen og nederlaget i 1864 blev markeret på flere måder. Ud over en meget omtalt tv-serie var der et par særlige bogudgivelser, der stak ud fra mængden.

En af dem var Rasmus Glenthøjs bog: 1864, Sønner af de slagne.

Bogen ramte ikke bare plet hos anmelderne, men også hos komiteen bag H.O. Lange-Prisen, som tildeler Rasmus Glenthøj årets H.O. Lange-Pris 2014 for fremragende forskningsformidling.

I komiteens motivation står der:

1864 er et alt andet end overset emne i dansk historie og har beskæftiget et ikke ringe antal historikere, så der har skullet noget til for at anlægge en ny synsvinkel uden at træde forgængerne over tæerne. Det er med dette værk lykkedes for Rasmus Glenthøj, der udnytter det kendte stof suverænt for at give en ny tolkning af både forudsætningerne op til og begivenhederne i 1864. Glenthøj vil aflive opfattelsen af, at krigen var selvforskyldt, og fokuserer i stedet på forudsætninger fra treårskrigen (der måtte komme en ny krig) og den desperate situation i 1864, hvor den store politiske splittelse og de mange involverede, herunder stormagterne, vanskeliggjorde eller umuliggjorde en tålelig politisk løsning på krisen, hvorfor de nationalliberale politikere også frikendes for at være både krigsliderlige og inkompetente. Det er et veldokumenteret og perspektivrigt bidrag til et klassisk emne i dansk historie, dertil velskrevet og med mange velvalgte illustrationer”.

Post.doc., ph.d. Rasmus Glenthøj: 1864 – Sønner af de Slagne, Gads Forlag, 2014. 576 s.

Prisen overrækkes på Det Kongelige Bibliotek, Slotsholmen, den 25. februar 2015 kl.16.

Rasmus Glenthøj (f. 1977) er ph.d. i historie og til daglig adjunkt ved Syddansk Universitet. I forbindelse med 1814-jubilæet var han projektleder for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejdes program samt sad i såvel Stortingets som Folketingets udvalg for den dansk-norske markering af jubilæet.

Illustration kan downloades fra www@kb.dk, Nyheder/Presse/Pressefoto

Fakta:

 

H.O. Lange-Prisen, der er på 50.000 kr., blev indstiftet i 2001 af Det Kongelige Bibliotek og G.E.C. Gads Fond. Den gives for fremragende formidling af forskning inden for de humanistiske eller samfundsvidenskabelige fag eller undtagelsesvist inden for natur-videnskab.

 

Prisen uddeles hvert år og tildeles en person, en gruppe af personer, en institution el. lign., der gennem et enkelt værk, et livsværk, et kollektivt værk eller andre formidlingsformer har ydet en fremragende formidlingsindsats i Danmark af dansk eller udenlandsk forskning.

 

Prisen er navngivet efter H.O. Lange, Det Kongelige Biblioteks overbibliotekar 1904-24, der som biblioteks- og universitetsmand ydede en fremragende forsknings- og formidlingsindsats over et bredt felt fra ægyptologi, bog- og biblioteksvæsen til folkebibliotekernes og folkeoplysningens udvikling.

 

Modtager i 2013

Litteraturhistorikeren, professor Hans Hertel for værket PH – en biografi. (Gyldendal 2012).

For yderligere modtagere se venligst http://www.kb.dk/da/kb/sponsor/ho_lange/modtagere.html