Billeder fortæller kolonihistorie

 

Billederne belyser en vigtig historie om Danmarks fortid som kolonimagt og supplerer det kildemateriale til den politiske og administrationsmæssige historie, der allerede er digitaliseret af Rigsarkivet. Med Det Kgl. Biblioteks kildemateriale får man belyst personlige forhold og får en større forståelse af hverdagen i kolonierne.

Det kan f.eks. være gennem fotoalbums fra de danskere, som gjorde øerne til deres hjem, gennem officielle fotografier, dokumentarfotografier eller postkort, som skildrer de lokale folketyper.

Afro-caribierne er med i baggrunden som lokalkolorit, eller fordi de spiller en rolle i de danske familier. De er måske barnepiger eller betroede tjenestefolk. Typisk er det danskernes blik på livet på øerne, der afspejles. Og mange af billederne bærer præg af 1800-tallets og det tidlige 1900-tals opfattelse af racer. Et postkort udarbejdet i forbindelse med afstemningen om salget af Dansk Vestindien fremstiller f.eks. afro-caribierne som børn, der griber efter den største sutteflaske.

”Postkortet spiller ind i en dansk fortælling i tiden omkring afstemning, hvor hovedtanken var, at moder Danmark skulle sørge for sine vestindiske børn, der underforstået ikke var i stand til at tage vare på egen skæbne”, forklarer seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer, der har udvalgt de digitaliserede billeder.

Det Kgl. Bibliotek digitaliserede i 2016 i alt mere end 200.000 sider fra bibliotekernes samlinger med relation til det tidligere Dansk Vestindien. Det drejer sig om trykte bøger og småtryk, men også noder, håndskrifter, personarkiver, kort, fotografier og tegninger. Med digitaliseringen er den mangesidige kulturarv gjort tilgængelig for alle, der har lyst til at dykke ned i historien om Danmark som kolonimagt.

Billederne kan findes her: http://www.kb.dk/images/billed/2010/okt/billeder/subject5259/da/ eller via www.kb.dk/dvi.

Pressefotos kan downloades fra www.kb.dk/pressphoto

For yderligere information kontakt seniorforsker Mette Kia Krabbe Meyer: mkkm@kb.dk eller 91 32 48 51.