Dåbsattesten for Norges selvstændighed - genskabelse af Kielertraktaten

Den 2. juni udgiver Det Kongelige Bibliotek i samarbejde med Stortingsarkivet i Oslo bogen Making a Replica of the Treaty of Kiel.

 I 2013 bestilte Stortinget i Oslo en nøjagtig kopi af Kielertraktaten fra 1814, hvorved Danmark måtte afstå Norge til den svenske konge. Norge betragter Kielertraktaten som det første skridt på vejen til deres selvstændighed, som de fejrede 200 året for i 2014.  Det Kongelige Biblioteks Bevaringsafdeling har stået for at lave kopien i samarbejde med andre specialister.  Kopien blev overrakt det norske Storting ved en ceremoni i januar 2014.

 En traditionel fredstraktat er et højtideligt dokument, som markerer afslutningen på en krig; det er beregnet til at være et imponerende, endda pompøst, udtryk for resultatet af de ofte delikate forhandlinger, som afsluttede krige.  Kielertraktaten blev udfærdiget i to eksemplarer og underskrevet af hhv. den svenske og den danske konge, hvorefter traktaterne blev udvekslet som evigt bevis for, hvem der havde vundet, og hvem, der havde tabt.  Norge fik naturligvis ikke et eksemplar.

 Kielertraktaten er et imponerende stykke håndværk, som blev skabt hurtigt og under betydelig tidspres af en række kongelige håndværkere 1813-14, da diplomaterne havde forhandlet sig til fred. Mange forskellige håndværkere – blandt andet fra ellers uddøde fag – måtte indkaldes for at genskabe traktaten fra 1814 i dag. Sådan en opgave har ingen forsøgt før! Hidtil har man ikke skænket de fysiske traktater megen opmærksomhed – sikkert fordi deres design, materialer og håndværk blev betragtet som sekundær i forhold til indholdet.

 For de involverede har det været uhyre tilfredsstillende ikke alene at være en del af genskabelsen, men også i denne bog at kunne formidle dét, man har lært.  De er stolte over, at alle det historiske dokuments forskellige bestanddele nu er dokumenteret. Gennem rekonstruktionen kan vi forstå og ære de dygtige unavngivne håndværkere, der skabte det oprindelige pragtværk. At lave en nøjagtig kopi af noget afslører mere om historie og teknologi, end man forestiller sig. At afkode hvordan ting blev lavet i fortiden er en skattejagt.

Den originale traktat findes i Rigsarkivet.

Foto af Kielertrakten kan downloades fra www.kb.dk/pressebilleder

Fototekst: Den nye kopi (2014) af Kielertraktaten fra 1814. Traktaten bestemte Danmarks afståelse af Norge til den svenske konge – og markerede begyndelsen til Norges selvstændighed.

For yderligere information kontakt konserveringsteknikker Marianne Lund Petersen, 9132 4762, mail: mlp@kb.dk.

Ønskes et presseeksemplar af bogen kontakt venligst Jan Lørup 91 32 43 15, mail jl@kb.dk

Making a Replica of the Treaty of Kiel, redigeret af Katia Johansen og Marianne Lund Petersen. Udgivet af Det Kongelige Bibliotek, København, og Stortinget, Oslo, 2015. 100 sider, farve illustrationer. ISBN: 978-87-7023-130-5.

Kan købes hos Det Kongelige Bibliotek http://webbutik.kb.dk/. Pris: Kr. 125,- plus levering.