Demokrati før og nu

Tre foredrag om demokratiets historie

Begrebet demokrati har i de seneste år fået en yderst central placering i den danske og internationale politiske debat; et begreb, som ikke kun refererer til et politisk styresystem, men som i stadig stigende grad henviser til et helt særligt sæt af værdier. Men hvad dækker begrebet egentlig over, og hvor stammer det fra? I tre foredrag fortæller forfatter og lektor emeritus i filologi Mogens Herman Hansen om demokratiets geografiske og politiske udvikling – fra oldtiden til i dag.

I det første af foredragene ser Mogens Herman Hansen på forholdet mellem det antikke athenske demokrati og de udgaver af styreformen, der så dagens lys ca. 2000 år senere i det moderne Europa.
Foredragsholderen forklarer:
”Det er forbløffende, hvor meget man skrev om demokrati i de 2000 år, det ikke fandtes. Hvilken rolle kom traditionen fra oldtiden til at spille for demokratiet i det 19. og 20. århundrede, dels som styreform og dels som ideologi fokuseret på lighed og frihed? Og hvilke forskelle er der på de enkelte landes reception af det oldgræske og specifikt det athenske demokrati? I det klassiske Grækenland var der en tæt sammenhæng mellem demokrati, frihed og lighed. I det moderne demokrati er der også en tæt sammenhæng mellem demokrati, frihed og lighed. Skyldes denne overensstemmelse traditionen fra oldtiden? Eller er der en anden forklaring?”

I en præsentationsartikel i Det Kongelige Biblioteks kulturmagasin diamanten fremhæver bibliotekets direktør, Erland Kolding Nielsen, Mogens Herman Hansens evner som forsker og formidler:
”Han er en fremragende, spændende og underholdende foredragsholder, der evner at sætte historisk perspektiv på nutiden og vice versa.(…) Hvis nogen i dansk humanistisk forskning repræsenterer verdensklasse, er det forårets foredragsholder.”


Fotos kan downloades fra www.kb.dk/pressphoto

For yderligere information kontakt kulturproducent Lise Bach Hansen, 91 32 43 64, lbha@kb.dk.

Mandag 8. februar kl. 19

Dronningesalen

Direktørens Foredragsrække: Demokrati (1:3)
Demokratiets tradition fra oldtid til nutid

Forfatter og lektor emeritus i filologi Mogens Herman Hansen