Staben - Nationalbiblioteket

Til vicedirektøren for Nationalbiblioteket er tilknyttet en stab, der udfører stabsopgaver.