Musik- og Teatersamlingen

Musik- og Teatersamlingens hovedopgave er at opbygge, bevare og tilgængeliggøre en så vidt muligt komplet samling af danske nodetryk og -manuskripter af danske komponister, et omfattende udvalg af ældre og nyere danske og udenlandske nodetryk til forskningsbrug og praktisk musikudøvelse, alle danske musikindspilninger fra og med 1998 og et udvalg af udenlandske cd'er samt orkestermateriale til professionelle musikere såvel som kor og amatørorkestre.

Dramatisk Biblioteks hovedopgaver er at indsamle skuespil opført på danske scener samt indkøbe nyere dramatisk litteratur på hovedsprogene og stille disse samlinger til rådighed for teaterledere, dramaturger, instruktører og skuespillere, forskere, studerende og andre teaterinteresserede.