Nyhedsbrev fra Kort og Billedafdelingen

Kort og Billeder / Juni 2009


Konferencen ICHC 2009.  
I juli måned afholdes the 23rd International Conference on History of Cartography i Den Sorte Diamant.

Konferencen arrangeres af Kortsamlingen, og der forventes omkring 270 deltagere der udover godt 60 papers og omkring 50 posters, vil kunne opleve 3 kortudstillinger, hvor den ene finder sted på biblioteket omkring temaet Grønlands kortlægning, de 2 andre udstillinger finder sted på Amalienborg og Københavns Bymuseum.

Konferencen åbnes søndag d. 12. juli, og i ugens løb vil deltagerne udover de omtalte aktiviteter blive modtaget på Københavns Rådhus, have mulighed for at besøge Nørrebro Bryghus, deltage i en gallamiddag i Tivoli samt tage på en faglig tur til Ven lørdag d. 18 juli.

Foredragene finder sted i Dronningesalen og programmet kan studeres på konferencens hjemmeside

www.ichc2009.dk


Grønlændere.

Til top


  


Rolf Kuschel på Bellona Island, 1972. 

Kuschel og Bellona.  
Billedsamling fra Bellona Island.

Kort- og Billedafdelingen har som gave fra professor, dr. phil. Rolf Kuschel, Institut for Psykologi, KU modtaget en stor samling negativer og positiver (214 filmruller) med tilhørende registrant fra studieophold og undersøgelser på Bellona Island, Solomon Islands, naboøen Rennell og enkelte andre lokaliteter i Polynesien.
Fotografierne er optaget 1968-1998 af Rolf Kuschel og viser et lille, polynesisk samfunds udvikling fra et stenalderstade til et samfund i rivende udvikling, fra et selvforsynende samfund til et samfund afhængig af import af ris, fra byttehandel med naturalier til et monitært samfund, hvor værdien af distribution er erstattet af akkumulation.
Rolf Kuschels billeder udgør den ene halvdel af en større billedsamling fra Bellona Island, den anden halvdel, der er optaget af afdøde professor, dr. phil., overinspektør Torben Monberg, vil på et senere tidspunkt tilgå afdelingen. 

Til top


Arkivet efter fotograf Aase Rosing.   
Billedsamlingen har modtaget arkivet efter fotografen Aase Rosing 15.5.1931-30.1.2008.
Arkivet består af såvel negativer som positiver og er placeret i 20 flyttekasser med en fortegnelse over indholdet i hver kasse. Arkivet vil evt. senere blive genstand for en nærmere registrering,  hvis der viser sig stor interesse blandt afdelingens gæster.
Aase Rosing er især kendt som fotograf til en lang række værker om velfærdsstaten op gennem 1970’erne og 80’erne. Derudover var hun fotograf for bladet Helse, ligesom hun fotograferede billeder til en række af Politikens bøger om børn, sundhed og familie.
Der findes også en del arkitekturfotografi i arkivet, da hun var gift med arkitekten Henning Graversen. 

Til top


  

Fra Storm P.s Album. 

Storm P.  
Billedsamlingen har erhvervet fem fotoalbums, som har tilhørt maleren, Peter Hougaard. Peter Hougaard modtog dem som gave fra tegneren Robert Storm Petersen og dennes anden hustru, Ellen Storm Petersen, til erindring om deres fælles rejser i 1930’erne. Sammen foretog de rejser til England og Skotland i 1935, til Paris i 1937 og en rejse via Tyskland, Holland og Belgien til London i 1938. De sidste to albums indeholder fotografier fra deres udflugter i Danmark med en enkelt afstikker til Helsingborg. De fleste billeder er formentlig taget af Ellen Storm Petersen. 

Den viste side stammer fra turen til Paris i 1937, hvor man ser Storm P. i det parisiske gadebillede.

Til top


Moderne pragtatlas.   
EARTH.
Udgivet 2008 af Millenium House i Australien. Et gigantatlas på 19 kg, den ultimative coffee table bog, som i opslået kassette måler 68 x 115 cm.
Det ligger på et af Center for Kort og Billeders store kortborde og her kan atlasset studeres og beundres.
Atlasset indeholder kort i god målestok. Fantastiske billeder, også satellitbilleder, fra alle områder af jorden, illustrerer informative artikler om alle små og store lande.
Emnerne: universet, landskaber, historie, politik, teknik, socialt og kulturelt liv, naturvidenskab osv findes her sammen med facts og tal om de enkelte lande.
Til de topografiske kort hører en omfattende gazetteer (stednavnefortegnelse med nøjagtig angivelse af længde- og breddegrad).
En meget fornem – og sjælden – udgivelse som fortjener at blive set.
Købet er muliggjort med støtte fra Jurisch' Legat.

 

Pragt atlas: EARTH med tilhørende CD-ROM.

 

Til top


  

Tisvildeleje Sven Türck. 

  

Forelæsningsrækken er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg

Forelæsningsrække i Center for Kort og Billeder.  
Fotohistorisk forskning. Detektiviske nedslag i Billedsamlingen på Det Kongelige Bibliotek

Kort- og Billedafdelingen på Det Kongelige Bibliotek inviterer til en forelæsningsrække i efteråret 2009 om fotohistorisk forskning med detektiviske nedslag i Billedsamlingen på Det Kongelige Bibliotek.
Forskere fra Nordisk fotohistorisk forskningsnetværk / Nordic Network for the History and Aestetics of Photography vil i dialog med professor Hans Bonde, fotograf og billedkunstner Charlotte Haslund-Christensen, forfatter og fotograf Jacob Holdt, redaktør Lasse Jensen, Menneske og Medier P1  og forfatter og journalist Pia Fris Laneth stille skarpt på fotografiets rolle i konstruktionen af identitet, billedæstetik, familiebilleder, krigsscenarier og nationale fortællinger i det 20. og det 21. århundrede.
Iklædt hvide handsker fører Kort- og Billedafdelingens medarbejdere herefter an i en detektivisk jagt på fotografiske klenodier som familiealbums, stereoskopier, portrætter og nyerhvervelser.
Forelæsningsrækken er tilrettelagt af cand.mag. Anja Tollan. For yderligere information henvises der til Kort- og Billedafdelingen eller læs her
Folkeuniversitet i København åbner for tilmelding til foredragsrækken 1. juli 2009 på www.fukbh.dk

Til top


Praktiske oplysninger.   
Pr. 1.3.2009 har Center for Kort og Billeder ændret lidt på åbningstiden. Der er fortsat åbent mandag-tirsdag, torsdag-fredag kl. 10-17, samt onsdag kl. 12-19, men som noget nyt onsdage kl. 17-19, kun hvis der er blevet bestilt tid senest dagen før, inden kl. 14:00. Anmodningen om sen åbning kan foregå enten via mail: kob@kb.dk eller pr. telefon 33 47 43 08, (telefontid kl. 13-14 hver dag). Samtidig med tidsbestillingen skal materialebestillingen også foregå, da der kun er en medarbejder på centret i tidsrummet kl. 17-19 om onsdagen.

Kortsamlingens hjemmesider er blevet moderniseret her i foråret, de er nu opbygget med muligheden for intern navigation i venstremenuer.
Et nyt tiltag er månedens korttema: Foreløbig er Rytterdistriktskortene, Jens Sørensens søkort, de 4 danske bind med deres indhold af kort og prospekter i Frederik den Femtes Atlas, kortene fra de tidligere danske besiddelser samt kortene i Ingeniørkorpsets Samling blevet præsenteret og forsynet med et link til REX, så man kan se beskrivelser og digitalisering af de enkelte kort.
Sommerens korttemaer vil koncentrere sig om ICHC’s emneområde – Klik ind og se

Center for Kort og Billeder etablerede i begyndelsen af 2009 et reolfag med tidsskrifthylder på læsesalen. Her bliver de nyeste numre af afdelingens tidsskrifter lagt frem. Afdelingen abonnerer på førende fototidsskrifter f.eks: Portfolio, Aperture og History of Photography, der opstilles også enkelte kartografiske tidsskrifter bla. The Portulan  samt diverse spændende opslagsværker.
Afdelingens meget store samling af fotobøger er blevet rokeret på centret. De store og små formater af fotomonografierne om de enkelte fotografer (YZYN) er blevet samlet i den fjerneste ende af læsesalen, så man har mulighed for at fordybe sig uden at blive forstyrret af ekspeditionen af kort og billeder. Alle er velkomne til at komme og sætte sig med en fotobog i deres pauser eller bruge centret hele dagen til læsning af anden litteratur.


 Center for Kort og Billeder. 

Til top


> Send dette Nyhedsbrev til en ven/kollega
> Abonnér på dette nyhedsbrev

Læs også Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen
Læs også Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen