Nyhedsbrev fra Kort og Billedafdelingen

Kortsamlingen December 2011

 


Nye gamle kort i REX  
• Fra oktober 2009 er der blevet bevilget penge til inddatering af Kortsamlingens manuelle kataloger.
Projektet er begyndt med de håndskrevne katalogkort over udenlandske lokaliteter og den del blev afsluttet ultimo 2010. Primo 2011 fortsatte projektet med de maskinskrevne katalogkort, vi har valgt at bearbejde pdf-filer af kartotekskortene i et eksternt system, arbejdet med dette går efter planen og ultimo 2011 vil posterne løbende være søgbare i REX.
En yderligere gevinst til inddateringsprojektet er, at de kort der er indbundet i Frederik den Femtes Atlas desuden bliver søgbare med en tilknyttet digitaliseret fil i REX.
De håndskrevne katalogkort omhandler kortmateriale som er modtaget frem til 1960, de maskinskrevne katalogkort omhandler kort modtaget 1960-1986.

Værkerne kan søges i REX, vælg materialetype: kort og søg på ønsket lokalitet.

 

Aage H. Kamp : Arbejdskort over Europa 1968

Til top


 

Ortelius : Danmarks kort 1570

 

Danmarks kort på auktion
• Et hidtil meget lidt kendt Danmarks kort blev sat på auktion hos Bruun Rasmussen i efteråret.

Men hammerslaget blev 20 gange vurderingen og da kortet ikke kan siges at have nogen særlig indflydelse på dansk kartografi, endsige have en speciel relation til Danmark, bød biblioteket ikke højere op.

Kortet blev solgt til udlandet.

Kortets kilde er helt klart Ortelius’s Danmarkskort fra 1570 – om kortet vides kun, at det er stukket af G. Keller.
Det ejendommelige er at Skagen og nærmeste omegn er blevet skåret af kortet.

Biblioteket har købt en digital fil af kortet som snarest vil blive vist her, indtil da kan kortet søges i REX på skannenummeret: DK005137.

Til top


Korthistorisk Selskab   
• Korthistorisk Selskab har indledt sin 7. sæson og der har foreløbig været afholdt 2 møder.
Herunder et besøg på Forsvarets Biblioteker, hvor en lang række kort med særlig henblik på Slesvig var taget frem, disse blev kyndigt præsenteret af medlemmet Jørgen Marcussen.
Årets første møde var et foredrag af ph.d. Morten Stenak der fortalte om inddæmningerne i Danmark og deres betydning for kortenes forandring gennem de seneste par århundreder.

Nye medlemmer er meget velkomne

Se mere her:

På internationalt plan er der 1. december etableret en ny korthistorisk organisation ISHM (International Society for the History of the Map).

For nærmere omtale gå til hjemmesiden http://ishm.elte.hu

   
Johannes Mejer : kobberstukket kort 1650 
 

Til top
Flyvemaskine over Danmark 
 

Ny udgivelse om danske luftfoto  
•I forbindelse med et projekt om anvendelse af luftfoto i arkæologiske undersøgelser har der været midler til at udarbejde et værk om Luftfotos over Danmark.
En bog der, dels fortæller luftfotografiets historie, dels samler oplysninger om, hvor forskellige luftfotosamlinger findes i danske institutioner, samt endelig en introduktion til anvendelsen af Luftfoto ved arkæologiske undersøgelser:

Luftfotos over Danmark
Holstebro Museum 2011
ISBN : 978-87-87522-07-6

Bogen er skrevet af Lis Helles Olesen fra  Holstebro Museum, Claus Dam fra Kulturarvsstyrelsen og Henrik Dupont fra  Kort- og Billedafdelingen Det Kongelige Bibliotek.

Afdelingen er ligeledes involveret i et større projekt om luftfoto over Fyn, hvor såvel skrå- som lodfoto bliver skannet og vil blive gjort tilgængelige i løbet af 2012/13.

Mere om dette spændende projekt i næste nyhedsbrev.

Til top


Ny medarbejder   

• Ph.D. Stig Svenningsen har 1. december startet sit ph.d projekt i Kortsamlingen.

Projektet er med henblik på et studie af kartografien i Danmark fra o. 1800 og frem med særlig fokus på kortenes oprindelige formål samt deres anvendelse til miljøformål i nutidens Danmark.

Mansa : Den sydlige del af Fyn samt Als og Ærø

 

Til top


  

Center for Kort og Billeder.
Center for Kort og Billeder ligger i Den Sorte Diamants østlige fløj.
Her stiller vi de nationale samlinger af kort, fotografier, grafiske billeder og tegninger til rådighed og tilbyder faglig betjening under bevaringsmæssigt forsvarlige forhold.

Der er adgang efter forudgående aftale.

Center for Kort og Billeder og Det Kongelige Bibliotek har reducerede åbningstider i julen se her

 Nærmere oplysninger om afdelingen og samlingerne findes her.

Til top


> Send dette Nyhedsbrev til en ven/kollega
> Abonnér på dette nyhedsbrev

Læs også Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen
Læs også Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen