Museet for Dansk Bladtegning

 
Museet for Dansk Bladtegning åbnede i Det Kongelige Bibliotek i 2000. Museets samlinger ekspederes fra Center for Kort og Billeder.
Samlingen fokuserer på den journalistiske tegning, som den kommer til udtryk i dagblade, nytårshæfter og lignende. Museet viser løbende nyerhvervelser og aktuelle udstillinger på Bladtegnergangen. 
Den hastigt voksende samling rummer i dag værker af mere end 80 kunstnere. Se aktuel liste over kunstnerne i Den Nationale Billedbase