Georg Brandes

Det Kongelige Biblioteks virtuelle udstilling "Georg Brandes' 'skrivebord'", udgivet i anledning af "Golden Days in Copenhagen Festival 2002", giver adgang til en stor dansk intellektuels 'skrivebord', hans værker og til nogle af de forfattere, kunstnere, politikere og aktører, der tilsammen udgjorde ”Det moderne gennembrud i Norden 1870-1890”, - og til den samtid, han agerede i og reagerede imod.

Se udstillingen her

Andre udgivelser:

- Dagbøger 1860 - 1927

- Manuskriptudkast til artikel om Henrik Pontoppidan

- Manuskript til 'Indledningsforelæsning om 'Emigrantlitteraturen' (udkast)'