Nyhedsbrev fra Håndskriftafdelingen

Manuskripter og Boghistorie / Februar 2009

> Danmarks Bogmuseum nu på nettet  
 
 
Læs om nyerhvervet håndskrift fra middelalderen her.   

Nye digitale faksimiler. 
Codices Latini Haunienses (CLH), Håndskriftafdelingens websted for digitale faksimiler af latinske håndskrifter fra middelalderen, er blevet forøget med 6 nye værker: 

GKS 2014 4°
er kopieret i 1100-tallet og rummer Ovids Tristia, hvori den forviste romerske digter skriver om sin sorg ved afskeden med Rom og mødet med udlændigheden i eksil. Se håndskriftet her.

GKS 3542 8° indeholder et af Ciceros mindre filosofiske skrifter, De senectute, "Om alderdommen", der er skrevet 44 f.Kr., året inden forfatterens voldelige død. Håndskriftet er fremstillet omkring 1200, formentlig i Tyskland. Se håndskriftet her.

GKS 3443 8° fra omkring 900 hører til bibliotekets ældste liturgiske kilder. Det indeholder seks såkaldte Ordines Romani, dvs. mindre bøger med anvisninger på liturgiens gennemførelse i forskellige sammenhænge. Der er tale om en vigtig kirkehistorisk kilde, der har været genstand for storopmærksomhed blandt især udenlandske forskere. Se håndskriftet her.

GKS 2296 4° er en kopi fra 1200-tallet af Adam af Bremens værk om de Hamburgske biskoppers historie, blandt hvilke Ansgar optræder som den første. Værket rummer desuden en af de tidligste beskrivelser af Norden, herunder naturligvis Danmark, og er med god grund blevet gransket nøje af danske historikere.  GKS 2296 4° er det ældste og mest omfattende af Det Kongelige Biblioteks Adam af Bremen-håndskrifter. Med publiceringen af GKS 2296 4° kan alle bibliotekets middelalderlige kilder til Adam af Bremens værk nu studeres på nettet, idet to andre håndskrifter allerede i nogen tid har været tilgængelige på CLH. Se håndskriftet her.


GKS 1347 4°.

Endelig rummer CLH nu yderligere to vigtige evangeliehåndskrifter, begge benyttet i Norden i middelalderen.

GKS 1347 4° er fremstillet i England i 1100-tallet, men befandt sig senere i Munkeliv Kloster i Bergen, som det indirekte fremgår af en jordebogsoptegnelse, der er kopieret sidst i håndskriftet, der af den norske middelalderforsker Lilli Gjerløw er blevet kaldt den ældste bevarede bog som har været i norsk eje. Se håndskriftet her

Thott 22 4° er til gengæld det ældste af de tre evangeliehåndskrifter, der er bevaret fra domkirken i Lund. Det er antagelig kopieret i begyndelsen af 1100-tallet, uden megen pragt men i en smuk og egal karolingisk skrift.  Et fornemt vidnesbyrd om den høje bogkultur, der udviklede sig i den østdanske domkirkeby. Se håndskriftet her.

Til top


  

   
Knut Hamsun 1890. 

Knut Hamsun 150 år.  
2009 er 150-året for Knut Hamsuns fødsel. Det fejres på mangfoldig vis adskillige steder i digterens hjemland. Håndskriftafdelingen har til udstillingen k u b o a a – Knut Hamsuns tidlige forfatterskap, der vises på Nasjonalbiblioteket i Oslo, udlånt manuskriptet til romanen ”Mysterier” (Collin 223 4°) samt tre breve fra Hamsun til henholdsvis Erik Skram, Georg Brandes og Gustav Philipsen.

Udstillingen vises fra 19. februar til 6. juni 2009.

I forbindelse med udlånet af originalmanuskriptet til "Mysterier" (1892), der er et af Hamsuns hovedværker, er håndskriftet blevet digitaliseret. Manuskriptet, der blev erhvervet i 1905 som del af den Collinske Manuskriptsamling, er på 385 håndskrevne sider, og er et såkaldt trykmanuskript, men med talrige ændringer og tilføjelser. Eksempelvis ændrede Hamsun slutningen i sidste øjeblik fra "Og de gik videre, Arm i Arm." til "Og de gik tavse videre, Arm i Arm, tæt trykte ind til hinanden."

Se "Mysterier" her.
 

Til top


Olympia Press.   
Det franske forlag Olympia Press blev grundlagt i 1953 i Paris af Maurice Girodias, der var søn af forlæggeren Jack Kahane, der i 1930'erne med det navnkundige forlag Obelisk Press udgav kontroversielle forfattere som Henry Miller, Anais Nin og James Joyce.

Girodias gik i faderens fodspor og udgav i 1950'erne og fremover en lang række værker ikke mindst med erotisk indhold, hvorfor en del af dem blev forbudt. Blandt de mest berømte er Vladimir Nabokovs "Lolita", der udkom i 1955, blev forbudt i Frankrig, og som først nogle år senere udkom i U.S.A.

Nu har Håndskriftafdelingen til Boghistoriske Samlinger ikke blot erhvervet 1. udgaven af dette værk, men yderligere en række 1. udgaver af den omstridte og stærkt eksperimenterende amerikanske forfatter William S. Burroughs. Også værker af Samuel Beckett og Lawrence Durrell blev erhvervet i samme omgang.

 

 

Til top
 

Danmarks Bogmuseum nu på nettet. 
Som pendant til Det Nationale Fotomuseum og Museet for Dansk Bladtegning kan Danmarks Bogmuseum nu også findes på nettet. Det Kongelige Bibliotek er som Danmarks Bogmuseum et af landets ældste museer. Forskellige aspekter af boghistorien, såsom bogtryk, bogillustrationer og bogbind, formidles gennem museets mange samlinger, der i tid strækker sig fra middelalderen og op til nutiden. Museet rummer bl.a. Det Kongelige Biblioteks bestand af ældre europæiske bøger og håndskrifter, heriblandt Skandinaviens største inkunabelsamling på ca. 4.500 bind og mere end 1.000 middelalderlige håndskrifter.
     På netsiderne kan man desuden klikke sig frem til et virtuelt bogmuseum, som består af en samlet oversigt over alt boghistorisk materiale, som Håndskriftafdelingen har lagt på nettet de senere år; ligesom man kan læse korte rids af bogens historie gennem tiderne i Danmark og udlandet.

Se Danmarks Bogmuseum her.

Til top


Chromatius 1600 år.   
I året 408 døde Chromatius efter 20 år som biskop af Aquileia. Hans bortgang fra den jordiske verden var tillige hans fødsel som helgen i den himmelske, og det er i den forstand den hellige Chromatius’ 1600 år fødselsdag, der i disse måneder fejres med udstillingen Chromazio di Aquileia (388-408): al crocevia di genti e religioni i Palazzo Patriarcale i Udine i det nordøstlige Italien.

Håndskriftafdelingen har bidraget til udstillingen ved udlån af en af sine fornemste skatte, nemlig bind to af Hamburgbiblen (GKS 4 2°), der først og fremmest kendes for de minutiøse illustrationer af den middelalderlige bogs fremstilling. Det var imidlertid ikke dem, der gjorde håndskriftet relevant i sammenhængen, men derimod et initial ved begyndelsen af Tobias’ Bog, der viser bibeloversætteren Hieronymus i samtale med Chromatius og dennes ledsager Heliodorus, en sjælden scene i middelalderens kunst.

Til udstillingen er der udarbejdet et meget omfattende værk, der fungerer både som katalog til udstillingen og som uddybende perspektivering af dens temaer. Den mere end 500 sider store bog er, ligesom udstillingen, redigeret af Sandro Piussi, og kan studeres på læsesalen i Center for Manuskripter & Boghistorie.

Udstillingen vises fra 6. november 2008 til 8. marts 2009. Hamburgbiblens bind to er dog efter forudgående aftale blevet hjembragt efter 3 måneder på udstillingen.

Læs mere om udstillingen her.

 


Hieronymus, Chromatius og Heliodorus malet i initialet C på f. 21r i Hamburgbiblens andet bind.

Til top
Illustration til digtet "Bab-i Saadet" af Henrik Nordbrandt.

Se større billede her.

Barrry Wilmont.
Maleren og grafikeren Barry Wilmont blev født i Canada i 1936, men flyttede til Danmark, hvor han fik sin uddannelse på Kunstakademiet i midten af 1950'erne.

Barry Wilmont er vidt berejst på de fleste kontinenter, og hans billeder næres af myter fra mange forskellige folkeslag.

I starten af 1980'erne nyoversatte og illustrerede han det oldengelske kvad Beowulff, og illustrationerne er som omtalt i sidste nyhedsbrev for nylig erhvervet af Håndskriftafdelingen. Og nu har afdelingen yderligere erhvervet de originale illustrationer til værket "Ulysses' Spejl" (1981) med digte af Henrik Nordbrandt og Dan Turèll.

Til top
 

Primo bliver til REX.
Det Kongelige Bibliotek har gennem længere tid haft et udviklingsprojekt omkring en nye søgegrænseflade, PRIMO.
     Det er nu besluttet, at fra 2 marts 2009 overgår PRIMO fra status som udviklingsprojekt til at være KBs primære søgeværktøj. 
     Alle søgninger fra KB’s website vil derfor fra d. 2. marts blive afviklet fra denne nye grænseflade.
     Det er samtidig besluttet, at navnet ”REX” bevares som den fortsættende betegnelse for KBs online system, som nu består af mange komponenter.
     Det vil fortsat være muligt at bruge den nuværende, strukturerede søgning, som fremover vil blive benævnt ”REX Classic”.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er det muligt at foretage en søgning udelukkende i Håndskrifter.

Til top


> Send dette Nyhedsbrev til en ven/kollega
> Se arkiverede nyhedsbreve
> Abonnér på dette nyhedsbrev

Læs også Nyhedsbrev fra Musik- og Teaterafdelingen