Victor Madsen: Det Kongelige Biblioteks inkunabler

Victor Madsen: Katalog over Det Kongelige Biblioteks inkunabler

Victor Madsen (1873-1941) var bibliotekar ved Det Kongelige Bibliotek. I årene 1931-38 udgav han sit katalog over bibliotekets store inkunabelsamling, der netop i de første årtier af det 20.årh. havde været i stærk vækst. Madsens to-binds katalog blev i 1963 suppleret med et tredje bind, udgivet af Erik Dal.

Det samlede værk består af tre bind samt to tillæg:

Bind I-II rummer selve kataloget, alfabetisk efter forfatter og fortløbende nummereret. For hver enkelt bog gives henvisninger, i forkortet form, til omtale i udenlandske inkunabelkataloger. Forkortelserne findes opløst i litteraturfortegnelsen bagest i Bind II.

Bind II afsluttes med en række registre over trykkesteder, trykkere etc. samt konkordanser til de udenlandske inkunabelkataloger Hain og Copinger, og til Madsens forgænger J.A. Bøllings katalog over Det Kongelige Biblioteks inkunabler fra 1890erne. Desuden findes en proveniensfortegnelse og en litteraturfortegnelse. Disse registre findes via bogens indholdsfortegnelse (se nedenfor).

Bind III indeholder et katalog over tilvæksten siden Madsens katalog, ikke gennemført alfabetisk, men med nummerering i forlængelse af Madsens. Desuden en oversigt over inkunabler i andre danske biblioteker samt diverse registre og konkordanser i lighed med Madsens Bind II.

De to tillæg registrerer nye inkunabler i Det Kongelige Bibliotek siden Erik Dals Bind III.

 

Indholdsoversigt

Bind I

Introduktion    Introduction

Katalog A-L
(nr. 1-2560)

Indholdsfortegnelse Bind I-II
Gå til-funktionen henviser her kun til Bind II

 

Bind II

Katalog M-Z
(nr. 2561-4253 + tillæg nr. 4254-4265)

Trykkesteder og trykkere

Forkortelser (Abbreviations), bind I-II

Indholdsfortegnelse Bind I-II
Gå til-funktionen henviser her kun til Bind II

 

Bind III

Forord    Preface

Forkortelser (Abbreviations), bind III

Katalog over tilvæksten
(ikke alfabetisk, nr. 4266-4395)

Inkunabler uden for Det Kongelige Bibliotek

Trykkesteder og trykkere

Indholdsfortegnelse Bind III

Tillæg:
Paul Raimund Jørgensen: Nye inkunabler i Det Kongelige Bibliotek. Fund og Forskning 30, 1991, s. 133-38.
(nr. 4396-4412)

Susanne Budde og Ingrid Ilsøe: Endnu tretten inkunabler i Det Kongelige Bibliotek. Fund og Forskning 35, 1996, s. 239-44.
(nr. 4413-4425).