Legater

Indkaldelse af ansøgninger til

Frimærkehandler og jernbanehistoriker Peer Olav Thomassens Fond

Ansøgningsfrist: 1. april 2018

 

Fonden, som er stiftet i 1992, har formålet "Videreførsel af forskningen i fortrinsvis dansk trafik- og kommunikationshistorie" og yder støtte til:

  1. Anskaffelse af relevant materiale, herunder til den fornødne bevaring, registrering, katalogisering, indbinding, konservering mv. af det indgåede materiale.
  2. Udarbejdelse af publikationer, først og fremmest trykomkostninger.
  3. Studie- og forskningsudgifter, herunder rejsetilskud.
  4. Tilskud til afholdelse af udstillinger, seminarer, kongresser m.v.

Ad a: Støtte til opbygning af private bogsamlinger falder uden for formålet.

Ad c: Da fondens midler er af forholdsvis beskeden størrelse, vil det ikke være muligt at yde effektiv støtte til forskning inden for de i formålsparagraffen nævnte områder i form af løn.

Af hensyn til ekspedition af imødekomne ansøgninger, skal disse indeholde oplysning om modtagerens adresse og personnummer. Hvis ansøgeren er en juridisk person, skal man i ansøgningen oplyse CVR-nummer.

Ansøgning vedlagt curriculum vitae, eventuel publikationsliste samt anbefalinger stiles til direktør Svend Larsen og sendes til:

Det Kgl. Bibliotek

elektronisk: kb@kb.dk

eller fysisk: Postboks 2149

1016 København K

så den er biblioteket i hænde senest 1. april 2017 med morgenposten /kl. 12:00.

Uddelingen forventes at finde sted i maj-juni 2017.