Afdelingen for informationsressourcer

Afdelingen for Informationsressourcer (AIR) er en tværgående afdeling for hele Universitetsbiblioteket.

Afdelingen varetager alle former for informations- og materialefremskaffelse for universitetsbibliotekets brugere og i bredt omfang også for Nationalbiblioteket.

Ledelse:
Afdelingsleder Anne Sandfær -  tlf. 91324140
Afdelingen har 3 sektioner: