National aggregator

Dørstykke fra spisesalen på Bernstorff Slot - fra samlingen
Dørstykke fra spisesalen på Bernstorff Slot - fra samlingen "Danske Billeder"

Det Kongelige Bibliotek har fået støtte af Kulturstyrelsen til at etablere en National Aggregator for at understøtte en øget repræsentation af dansk kulturarvsmateriale i Europeana.

Formålet er at være bindeledet mellem den digitale danske kulturarv og den formidling som sker via Europeana.

Alle kulturarvsinstitutioner, som ikke leverer indhold gennem andre aggregatorer, kan bidrage, og Det Kongelige Bibliotek leverer bistand efter aftale.

Aftaler indgås på baggrund af Europeanas aftale om Europeana Data Exchange Agreement. Data stilles til rådighed efter CC0 licens (Creative Commons). 

Bliv en del af den europæiske kulturarv

  • Bliv synlig i Europeana - og dermed på europæisk plan
  • Få en API der præsenterer institutionens objekter på andre sider
  • Få flere besøgende på hjemmesiden
  • Få udviklet institutionens kompetencer omkring brug og behandling af data

Hvad skal du gøre?

  • Digitale objekter skal være online
  • Metadata leveres i XML
  • Høstning af data til en aggregator skal være åben (OAI-PMH)
  • Mapping til Europeanas datamodel (EDM)
  • Rettigheder skal være i henhold til Creative Commons (CC0 metadata)

Læs mere om aggregatorrollen