Sikringsafdelingen

Ledelse

Afdelingsleder: Sikringschef Claus Friis
Stedfortræder og sektionsleder: Vagtleder Kjeld Bregenhof

Afdelingslederen refererer til administrationschef Mette Mejlvang.

Opgaver

Sikringsafdelingen udfører følgende opgaver:

·         Overvågning af alle Det Kongelige Biblioteks bygninger, herunder kontraktområderne, som foranstaltninger mod brand, tyveri, overfald og driftsmæssige forstyrrelser (ikke bygningsdrift).

·         Rundering i forbindelse med natlukning (kæmme).

·         Sikringsrundering.

·         Åbnerundering.

·         Forholdsordre og reaktion i forbindelse med tyverialarmer.

·         Forholdsordre og reaktion i forbindelse med objektovervågning.

·         Forholdsordre og reaktion i forbindelse med brandalarmer.

·         Forholdsordre og reaktion i forbindelse med overfaldsalarmer.

·         Reaktion i forbindelse med ulykke og tilskadekomst

·         Reaktion i forbindelse med unormale hændelser

·         Overvågning ved brug af ITV anlæg.

·         Overvågning ved brug af adgangskontrolanlæg.

·         Medvirken til kontrol med den almindelige ro og orden, herunder    overholdelse af husets ordensregler (f.eks. rygning mv.).

·         Fra- og tilkoblinger af alle anlægstyper i forbindelse med aktiviteter.

·         Beredskab i forbindelse med sikringsmæssige uregelmæssigheder og katastrofesituationer.

·         Medvirken til en generel overvågning af KB´s bygninger.

·         Bemanding af Døgncentralen

·         Databasevedligeholdelse.

·         Overordnet kontrol med håndværkere, herunder lovligheden af deres besøg, udlevering af nødvendige nøgler og kort og en administrativ registrering af besøg

·         Tilsyn med- og vedligeholdelse af sikringsinstallationer, herunder en fortsat udvikling af sikringssystemerne.

·         Drift, udvikling og vedligeholdelse af alle sikringsanlæg.

·         Udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelse.

·         Udarbejdelse og vedligeholdelse af procedurer og planer.

                     

ID-kort

·          Produktion af ID-kort.  

·      Administration af ID-kort (ud- og indlevering, vedligeholdelse og systemopdatering).

 

Låsesystemer

·         Administration (ud- og indlevering, vedligeholdelse og systemopdatering).

·         Tilsyn med garderobeskabe.


Brandmateriel og flugtveje
Der er udarbejdet retningslinier for følgende elementer:

·         Kontrol og tilsyn

·         Vedligeholdelse

·         Indkøb

·         Uddannelse

     

Rådgivning mv.

·         Varetage en overordnet sikringsrådgivning for direktionen og alle afdelinger, herunder eksterne kontraktleverandører for at tilsikre en fastholdelse af det fastlagte sikringsniveau

·         Rådgivning (procedure, materialevalg mv.)

·         Kontakt til- og samarbejde med eksterne myndigheder mv. (brandvæsen, politi mv.)

·         Uddannelse

 

Diverse

·         Yderligere løser Sikringsafdelingen en række opgaver for f.eks. Kulturafdelingen og i korte træk kan nævnes:

·         Rådgivning i forbindelse med udstillingsvirksomhed.

·         Vagtvirksomhed i forbindelse med aktiviteter uden for normal åbningstid.

·         Sikringsmæssige aktiviteter i forbindelse med udstillings op- og nedtagning.