Direktionen

Medlemmer af Det Kgl. Biblioteks direktion er:

  • Direktør Svend Larsen, direktør, institutionschef

  • Erik Hofmeister, vicedirektør, Nationalt Lånecenter og Overcentral

  • Per Lindblad Johansen, vicedirektør, Aarhus University Library

  • Kira Stine Hansen, vicedirektør, Københavns Universitetsbibliotek

  • Tonny Skovgård Jensen, vicedirektør, Nationalbibliotek, Aarhus

  • Pernille Drost, vicedirektør, Nationalbibliotek, København

  • Bjarne Andersen, vicedirektør, It Udvikling og Infrastruktur

  • Mette Mejlvang, vicedirektør, Administration og HR

Direktionen varetager den overordnede ledelse af Det Kgl. Bibliotek og har det daglige ansvar for de hovedområder, som i henhold til organisationsplanen er henlagt til det enkelte direktionsmedlem.