Tibetansk mandalakunst

16. august 2012 - 24. august 2012 Kirkebybroen

Oplev tibetanske munke fra Dalai Lamas kloster – Namgyal – skabe et helligt og komplekst mandala-kunstværk af farvet sand. En proces, der tager mange dage og slutter med, at munkene i farvestrålende dragter opfører traditionelle religiøse danse og efter buddhistisk tradition sænker kunstværket i rindende vand - i dette tilfælde fra en båd i havnebassinet. Bag udstillingen står Det Kongelige Bibliotek, Per Falsted (Kunsthistoriker) og Tenzin Kunchap, tibetansk flygtning nu fransk statsborger, bosiddende i Paris, hvor han har udgivet sine erindringer i værket Munken som gjorde oprør.

Skabelsen af kunstværket er en meditativ, tidskrævende og meget anstrengende proces. Før munkene må skabe kunstværket, skal de gemmen langvarige kunstneriske og filosofiske studier. Traditionelt arbejder fire munke samtidig og repræsenterer hver sin port og verdenshjørne. Munkene skaber kunstværket fra et punkt i midten og ud mod periferien via et strengt symmetrisk og optegnet geometrisk mønster. Ud for de fire porte skabes et firkantet "palads", som mødes af koncentriske cirkler. Mønstret dannes ved at påføre farvet sand gennem traditionelle metaltragte kaldet chak-pur. Med chak-purken i den ene hånd kører munken en metalstang over tragtens nubrede overflade og skaber vibrationer, der lader sandet drysse ud i et spinkelt mønster. Den efterfølgende ødelæggelse af det krævende kunstværk, skal minde os om altings forgængelighed – Buddhismens fundamentale ide.

 

Munke arbejder på Mandala

 

Mandala stammer fra Indien – Buddhas hjemland – og er sanskrit for kreds eller cirkel. Det er en helhedsstruktur rundt om et samlende centrum, der repræsenterer uendeligheden. De tibetanske mandalaer er kopier af gamle buddhistiske mandalaer, som er symbolske billeder af den højeste bevidsthedstilstand. For tibetanske buddhister repræsenterer mandalaen universet og den verden af liv og død, som alle levende former er en del af. 

Munkene påbegynder kunstværket kl. 11.00 16. august på Kirkebybroen i Den Sorte Diamant. Alle hverdage vil munkene arbejde på mandalaen fra kl. 11.00-17.00 samt om lørdagen fra kl. 11.00-15.00. Destruktionen af mandalaen finder sted på kajpladsen foran Den Sorte Diamant fredag 24. august kl. 16.30.

Nationalbibliotekets Orientalsk Samling har unikke samlinger af tibetansk litteratur. Læs mere om dette og om Orientalsk og Judaistisk Afdeling her.