Glances in between - East and West

TIDLIGERE UDSTILLING

12. oktober 2009 - 28. november 2009 Udlånsbroen

Med udstillingen”Glances in between - East and West” skildrer den berlinsk-svenske reportagefotograf Ann-Christine Jansson tiden før, under og efter murens fald med en helt særlig vinkel. Tætte portrætter og menneskelige blikke mellem østtyskere og vesttyskere fortæller historien om DDR-diktaturet, der blev tvunget i knæ af sin befolkning i revolutionsåret 1989.

Som øjenvidne skildrer Ann-Christine Jansson en af de utallige politiske omvæltninger, som tyskerne har gennemgået i moderne tid. Udover at være et visuelt, historisk dokument, demonstrerer udstillingen den kraft og det stærke billedsprog, som karakteriserer datidens sort-hvide reportagefotografi.

gratis adgang

Udstillingen er afsluttet