Under the Same Sky

TIDLIGERE UDSTILLING

5. september 2006 - 27. januar 2007
Still fra The Magician, 2003 (Yto Barrada)  - Courtesy Galerie Polaris

Med udstillingen 'Under the Same Sky' retter Det Nationale Fotomuseum blikket mod Mellemøsten. Regionen befinder sig i disse år i en brydningstid mellem vestlig indflydelse og traditionelle forestillinger. Medierne viser os dagligt billeder af konflikt, krig og social og politisk uro. Og selvom der også fortælles andre historier fra området, er den vestlige opfattelse af Mellemøsten stadig præget af misforståelser og stereotype forestillinger. Synet på regionen er ofte kendetegnet af en ensretning, hvor komplekse sammenhænge og de enkelte landes, befolkningers og individers forskelligartethed har det med at forsvinde i en debat, der kunne være mere nuanceret.

Den arabiske verden er i besiddelse af en rig kulturel tradition, men i dag præger også scenen for samtidskunst i udstrakt og på kompleks vis det kulturelle landkort. Udbredelsen af ny teknologi verden over, har resulteret i en øget cirkulation af information, hvilket koblet med kunsten og kunstnernes bevægelighed betyder, at også samtidskunsten i Mellemøsten udnytter en bredere referenceramme i et globaliseret urbant netværk.

'Under the Same Sky' bringer en række kunstnere sammen, som med et kritisk undersøgende udgangspunkt arbejder med værker, der kan relateres til begreberne identitet og repræsentation. Indholdsmæssigt spænder de fem kunstneres produktion sig fra geografisk funderede problematikker til spørgsmål om politisk, social, urban og historisk identitet. Fra allegori og realitet hos Yto Barrada, storbyens særegne dynamik hos Randa Shaath, Tarek Al-Ghousseins iscenesættelser til Shirana Shahbazi's visuelle diskurs og historiens og hukommelsens imperfektion hos Atlas Gruppen og Walid Raad.

Udstillingen er afsluttet