Touching Dreams

Helsinki School vol. 3

13. maj 2011 - 27. august 2011 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant

Selvom Helsinkiskolen efterhånden er et veletableret og særdeles respekteret fænomen indenfor kunstverdenen, kan betegnelsen ”skole” godt virke lidt misvisende. For kunstnerne har hverken en særlig kunstnerisk stil eller udprægede tematiske fællestræk. Der er snarere tale om en fælles tilgang til det at skabe fotografisk kunst. En tilgang som er kendetegnet ved gennemført professionalisme fra idé til færdigt kunstværk og en skarp æstetisk sans. De studerende på Aalto Universitetets School of Art and Design i Helsinki opfordres til at gå i dybden med det teoretiske grundlag for deres idéer samt aktivt at involvere sig i kuratering og salg af både egne og medstuderendes værker.

Timothy Persons har som Director of Professional Studies og lektor på Aalto Universitetets School of Art and Design spillet en stor rolle i at gøre Helsinkiskolen til et internationalt anerkendt begreb bl.a. ved at gøre en indsats for at bringe værkerne fra atelieret og ud i kunstverdenen. Han startede således, i fællesskab med kunstnerne, Gallery Taik – først som virtuelt galleri og siden 2003 med permanent adresse i Berlin. 13. maj åbner Det Nationale Fotomuseum en ny udstilling med Helsinkiskolen som tema.

Med mystik og humor

Anni Leppäläs: Garden. From the Series Posssibility of Constancy, 2007. 62,5 x 83cm, c-print on aluminium
Anni Leppäläs: Garden. Fra serien Posssibility of Constancy, 2007.

Kunstneren Anni Leppäläs serie Possibility of Constancy beskæftiger sig med forholdet imellem fortid og nutid og fotografiets forfængelige ønske om at fastholde øjeblikket. Igennem billederne fremmanes en mystisk drømmeverden befolket af små piger. I fotografiet Garden ses en pige iført en halvmaske påmalet et kitsch-smukt victoriansk kvindeansigt. Maskens opsatte røde hår går i et med den fotograferede piges eget hår og udvisker dermed på foruroligende vis grænsen imellem virkelighed og fantasi, fortid og nutid. Og fotografiernes symbolske indhold er netop vigtigt for Leppälä.

Wilma Hurskainen: Invisible, 2011.
Wilma Hurskainen: Invisible, 2011.

En anden af udstillingens kunstnere Wilma Hurskainen trækker kraftigt på det humoristiske element i sit fotografi af en kvinde, der i bogstaveligste forstand går i et med sine omgivelser. Invisible er dog ikke så meget et kønspolitisk udsagn, som det er en parodi på et klichépræget billede af det finske landskab med hvid sne og grønne nåletræer, hvori den naturlige nordiske kvinde fuldstændigt forsvinder.

Andre af kunstnerne arbejder i et helt igennem abstrakt eller konceptuelt billedsprog imens atter andre, med billeder indrammet af køligt lys, formidler en distinkt nordisk æstetik, som dog oftest er gennemsyret af noget sært og urovækkende. Skulle man nævne et fællestræk, måtte det være det, at de alle bruger fotografiet som intellektuelt redskab til at skabe originale værker.

Udstillingen præsenterer foto- og videoværker af den seneste generation af unge kunstnere fra fotografuddannelsen på Aalto Universitetets School of Art and Design i Helsinki. Udstillingen er produceret af Det Nationale Fotomuseum i nært samarbejde med Timothy Persons og de deltagende kunstnere. Udstillingen er produceret med støtte fra Finlands-Instituttet.

Susanna Majuri: Flood, 2009, Digital c-print, Diasec, 90 x 135 cm
Susanna Majuri: Flood, 2009.
 
Hannu Karjalainen: Towards An Architect, 2010, HD video, varighed: 5'15 minutter
Hannu Karjalainen: Towards An Architect, 2010, HD video, varighed: 5'15 minutter
Udstillingen er afsluttet