Skjulte rum – glemte steder

Det Nationale Fotomuseum

29. januar 2010 - 13. marts 2010 Udlånsbroen

Skjulte rum – glemte steder beretter om små og store rum, hvortil offentligheden normalt ikke har adgang. Rum, der findes på landets herregårde, pumpestationer, slotte, kirker, fabrikker, klostre, hospitaler, retsbygninger, museer, biblioteker m.m. Det er ikke de præsentable rum eller steder, den handler om, men de rum som sjældent eller aldrig benyttes. Det er alle rum og steder, der har særlige visuelle kvaliteter: arkitektoniske, byggetekniske eller kulturhistoriske kvaliteter i form af udsmykning eller særligt indhold.

Udstillingen præsenterer lokaliteter af mange slags: loftsrum, tårnværelser, kældre, køkkener, driftsbygninger, havebygninger, pavilloner, men også de rum, som måske kun fungerer som gennemgangsrum, pulterrum, eller blot henstår mere eller mindre tomme. Indimellem kan det være bygninger, som er næsten tilgroede og måske i stærkt forfald, men hvor bygningens oprindelige skønhed stadig kommer til udtryk.

Udstillingen ledsages af en bog, hvor Kurt Rodahl Hoppes magiske billeder ledsages af korte tekster om de enkelte steder og deres historie skrevet af historikeren og journalisten Anette Molbech.

gratis 

Udstillingen er afsluttet